Lasernivellering

Valgte hold


Kursussted
Eksternt kursussted, K.A. Larssensgade 7, 3300 Frederiksværk
Varighed
0,5 dage
Deltagerpris
62,00 kr.
Pris for ledige
591,23 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe
591,23 kr.
Undervisningsform
Dagundervisning
Undervisningstid
08:00-12:00
Beskrivelse
Lasernivellering
Kontaktperson
Lone Nielsen/Tommy Dan Larsen
Telefonnr
46300400
Email
rts@rts.dk
Minimum antal deltagere
15
Maksimum antal deltagere
0
Status
Kontakt skolen

Fag til kurset


Lasernivellering

Skolefagkode: 46815
Varighed: 0,5 dage
Timer pr dag: 3,7

Deltagerpris: 62,00 kr.
Pris for ledige: 591,23 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 591,23 kr.

Målgruppe
Bygge- og anlægsarbejdere, der har eller søger beskæftigelse inden for området.

Formål:
Deltagerne kan anvende laser til nivellering og afstandsmåling ved bygge- og anlægsopgaver og kan på baggrund af kendskab til laserudstyr vælge den bedst egnede type laser eller afstandsmåler afhængig af den givne opgave.

Indhold:
Deltagerne kan anvende laser til nivellering og afstandsmåling ved bygge- og anlægsopgaver. Deltagerne kan på baggrund af kendskab til laserudstyr vælge den bedst egnede type laser, herunder roterende laser/streg- og punktlaser eller afstandsmåler afhængig af den givne opgave. Ligeledes kan deltagerne vedligeholde udstyret, kontrollere dets nøjagtighed og sikre, at udstyret anvendes i overensstemmelse med gældende lovgivning, miljø og arbejdsmiljø, herunder de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger ved arbejde med laser.

ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

 Til forsiden