Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj

Roskilde Tekniske Skole, Ledreborg Allé 50, 4000 Roskilde


Vælg dato
Valgt

Valgte hold


Kursussted
Roskilde Tekniske Skole, Ledreborg Allé 50, 4000 Roskilde
Tilmeldingsfrist
29. august 2019
Startdato
5. september 2019
Slutdato
5. september 2019
Varighed
1,0 dage
Deltagerpris
124,00 kr.
Tillæg
Certifikat kr. 100,00
Pris for ledige
1033,60 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe
1033,60 kr.
Undervisningsform
Dagundervisning
Undervisningstid
08:00-15:30
Beskrivelse
Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj
Kontaktperson
Lone Nielsen/Tommy Dan Larsen
Telefonnr
46300400
Email
rts@rts.dk
Kviknummer
26541619bvj36
Minimum antal deltagere
12
Maksimum antal deltagere
18
10 ledige pladser

Fag til kurset


Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj

Skolefagkode: 45141
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 124,00 kr.
Pris for ledige: 1033,60 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1033,60 kr.

Målgruppe
Faglærte og ufaglærte bygningsarbejdere.

Formål:
Deltageren kan udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj brandteknisk korrekt samt vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde.

Indhold:
Deltageren kan vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde, som omfatter udførelse af bygningsopgaver med maskiner og værktøj, som afgiver gnister eller varme, som kan foranledige brand på arbejdsstedet.Deltageren kan udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj som skærebrændere, vinkelsliber, loddeværktøj, eller varmluftpistol, brandteknisk korrekt.Deltageren kan udføre nødvendige brandtekniske forholdsregler inden arbejdet påbegyndes, foretage indretning af arbejdspladsen og træffe forholdsregler under arbejdet som tilgodeser brandsikkerheden, samt kan udføre de brandtekniske regler som gælder ved arbejdes afslutning.Deltagerne kan foretage brandslukning på arbejdspladsen.

ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

 Til forsiden