Oplev uddannelserne på 7 adresser i Roskilde og Høng // ÅBENT HUS 26. januar

Svineproduktion, Reprod. ajourføring

Ekssternt kursussted, Klintebyvejen 4, 3730 Nexø


Vælg dato

Eksternt kursussted, Rønnevej 1, 3720 Aakirkeby


Vælg dato
Valgt

Eksternt kursussted, Sdr. Landevej 75, 3720 Aakirkeby


Vælg dato

eksternt kursussted, Sdr. Landevej 77, 3720 Aakirkeby


Vælg dato

Eksternt kursusted, Nybrovej 60, 3751 Østermarie


Vælg dato

Valgte hold


Kursussted
Eksternt kursussted, Rønnevej 1, 3720 Aakirkeby
Startdato
24. januar 2019
Slutdato
13. november 2019
Varighed
4,0 dage
Deltagerpris
496,00 kr.
Pris for ledige
3197,80 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe
3197,80 kr.
Undervisningsform
Dagundervisning
Undervisningstid
09:00-16:30
Beskrivelse
Svineproduktion, Reprod. ajourføring
Kontaktperson
Lone Nielsen / Claus Cornelius
Telefonnr
51397557
Email
ln@rts.dk, cec@rts.dk
Kviknummer
26541619lbs22
Minimum antal deltagere
4
Maksimum antal deltagere
4
Status
Kontakt skolen

Fag til kurset


Reproduktion i dyrehold, ajourføring

Skolefagkode: 47964
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 124,00 kr.
Pris for ledige: 914,45 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 914,45 kr.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til personer beskæftiget ved husdyrhold med reproduktion, inseminører og andre med beskæftigelse relateret til husdyrhold og reproduktion.

Formål:
Deltageren får ajourført deres viden om optimal etablering af drægtighed og betydningen heraf for husdyrholdets økonomi. Med henblik på at kunne forbedre reproduktionen i husdyrholdet præsenteres deltagerne for nyeste viden om dyrenes hormonregulering og faktorer som påvirker reguleringen, teknikker til kunstig sædoverføring, embryotransplantation, kønssortering af sæd og registreringsværktøjer til styring af reproduktionen.

Indhold:
Deltageren kan forbedre resultaterne af reproduktionen i et dyrehold på baggrund af ajourført viden om forudsætningerne for optimal etablering af drægtighed og betydning heraf for økonomien Deltageren kan forbedre resultaterne af reproduktionen i husdyrhold ved anvendelse af ny viden om dyrenes hormonregulering og betydningen heraf for dyrenes brunstcyklus Deltageren kan omsætte ny viden om variationer og afvigelser, som følge af uregelmæssigheder i hormonreguleringen og fysisk påvirkning, til forbedret reproduktion i husdyrholdDeltageren kan ved opgaver med reproduktion i husdyrhold anvende ny viden om teknikker til kunstig sædoverføring, procedure ved embryotransplantation og kønssortering af sæd.Deltageren kan styre reproduktionen i husdyrhold på baggrund af viden om registreringsværktøjer og uddata fra registreringen

Svineproduktion, ajourføring

Skolefagkode: 45302
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 372,00 kr.
Pris for ledige: 2283,35 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2283,35 kr.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til personer inden for landbrugsområdet, samt personer i virksomheder med tilknytning til disse områder.

Formål:
I uddannelsen arbejder deltagerne med færdigheder omkring planlægning og gennemførelse af en svineproduktion. I arbejdet inddrages og anvendes de seneste forsknings- og forsøgsresultater på området.

Indhold:
Deltageren kan planlægge og gennemføre en svineproduktion, herunder inddrage og anvende de nyeste forsknings- og forsøgsresultater på området samt være opmærksom på gældende lovgivning, dyrevelfærd, miljøforhold og økonomi.

ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

 Til forsiden

 

Roskilde Tekniske Skole
(postadresse og administration)
Postboks 132, Pulsen 10
4000 Roskilde

 46 300 400
 Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
 Fredag kl. 8.00-14.00

 rts@rts.dk
 Find medarbejder

CVR-nr. 44053128
EAN-nr. 5798000556874