Går du i 9. eller 10. klasse? Husk at søge uddannelse inden 1. marts // Se grundforløb (eud/eux) med opstart i august

Svineproduktion, Reprod. ajourføring

Valgte hold


Kursussted
eksternt kursussted, Sdr. Landevej 77, 3720 Aakirkeby
Varighed
4,0 dage
Deltagerpris
496,00 kr.
Pris for ledige
3197,80 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe
3197,80 kr.
Undervisningsform
Dagundervisning
Undervisningstid
09:00-16:30
Beskrivelse
Svineproduktion, Reprod. ajourføring
Kontaktperson
Lone Nielsen / Claus Cornelius
Telefonnr
51397557
Email
ln@rts.dk, cec@rts.dk
Minimum antal deltagere
8
Maksimum antal deltagere
8
Status
Kontakt skolen

Fag til kurset


Reproduktion i dyrehold, ajourføring

Skolefagkode: 47964
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 124,00 kr.
Pris for ledige: 914,45 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 914,45 kr.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til personer beskæftiget ved husdyrhold med reproduktion, inseminører og andre med beskæftigelse relateret til husdyrhold og reproduktion.

Formål:
Deltageren får ajourført deres viden om optimal etablering af drægtighed og betydningen heraf for husdyrholdets økonomi. Med henblik på at kunne forbedre reproduktionen i husdyrholdet præsenteres deltagerne for nyeste viden om dyrenes hormonregulering og faktorer som påvirker reguleringen, teknikker til kunstig sædoverføring, embryotransplantation, kønssortering af sæd og registreringsværktøjer til styring af reproduktionen.

Indhold:
Deltageren kan forbedre resultaterne af reproduktionen i et dyrehold på baggrund af ajourført viden om forudsætningerne for optimal etablering af drægtighed og betydning heraf for økonomien Deltageren kan forbedre resultaterne af reproduktionen i husdyrhold ved anvendelse af ny viden om dyrenes hormonregulering og betydningen heraf for dyrenes brunstcyklus Deltageren kan omsætte ny viden om variationer og afvigelser, som følge af uregelmæssigheder i hormonreguleringen og fysisk påvirkning, til forbedret reproduktion i husdyrholdDeltageren kan ved opgaver med reproduktion i husdyrhold anvende ny viden om teknikker til kunstig sædoverføring, procedure ved embryotransplantation og kønssortering af sæd.Deltageren kan styre reproduktionen i husdyrhold på baggrund af viden om registreringsværktøjer og uddata fra registreringen

Svineproduktion, ajourføring

Skolefagkode: 45302
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 372,00 kr.
Pris for ledige: 2283,35 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2283,35 kr.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til personer inden for landbrugsområdet, samt personer i virksomheder med tilknytning til disse områder.

Formål:
I uddannelsen arbejder deltagerne med færdigheder omkring planlægning og gennemførelse af en svineproduktion. I arbejdet inddrages og anvendes de seneste forsknings- og forsøgsresultater på området.

Indhold:
Deltageren kan planlægge og gennemføre en svineproduktion, herunder inddrage og anvende de nyeste forsknings- og forsøgsresultater på området samt være opmærksom på gældende lovgivning, dyrevelfærd, miljøforhold og økonomi.

ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

 Til forsiden