Går du i 9. eller 10. klasse? Husk at søge uddannelse inden 1. marts // Se grundforløb (eud/eux) med opstart i august

Svineproduktion, ajourføring

Valgte hold


Kursussted
Eksternt kursussted, Simblegårdsvej 6, 3782 Klemensker
Varighed
3,0 dage
Deltagerpris
372,00 kr.
Pris for ledige
2283,35 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe
2283,35 kr.
Undervisningsform
Dagundervisning
Undervisningstid
09:00-16:30
Beskrivelse
Svineproduktion, ajourføring
Kontaktperson
Lone Nielsen / Claus Cornelius
Telefonnr
51397557
Email
ln@rts.dk, cec@rts.dk
Minimum antal deltagere
4
Maksimum antal deltagere
4
Status
Kontakt skolen

Fag til kurset


Svineproduktion, ajourføring

Skolefagkode: 45302
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 372,00 kr.
Pris for ledige: 2283,35 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2283,35 kr.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til personer inden for landbrugsområdet, samt personer i virksomheder med tilknytning til disse områder.

Formål:
I uddannelsen arbejder deltagerne med færdigheder omkring planlægning og gennemførelse af en svineproduktion. I arbejdet inddrages og anvendes de seneste forsknings- og forsøgsresultater på området.

Indhold:
Deltageren kan planlægge og gennemføre en svineproduktion, herunder inddrage og anvende de nyeste forsknings- og forsøgsresultater på området samt være opmærksom på gældende lovgivning, dyrevelfærd, miljøforhold og økonomi.

ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

 Til forsiden