Produktionsstrategier i landbruget ajourføring øko

Eksternt kursussted, Fulbyvej 15, 4180 Sorø


Vælg dato
Valgt

Valgte hold


Kursussted
Eksternt kursussted, Fulbyvej 15, 4180 Sorø
Startdato
25. marts 2019
Slutdato
6. november 2019
Varighed
3,5 dage
Deltagerpris
434,00 kr.
Pris for ledige
2841,53 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe
2841,53 kr.
Undervisningsform
Dagundervisning
Undervisningstid
9:00-16:30 / 12:30-16:30
Beskrivelse
Produktionsstrategier i landbruget ajourføring øko
Kontaktperson
Lone Nielsen/Hans kristian Leinum
Telefonnr
51397557
Email
ln@rts.dk, hkl@rts.dk
Kviknummer
26541619lvøsy
Minimum antal deltagere
8
Maksimum antal deltagere
0
Status
Kontakt skolen

Fag til kurset


Produktionsstrategier i landbruget

Skolefagkode: 44980
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 248,00 kr.
Pris for ledige: 1592,30 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1592,30 kr.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til personer inden for landbrugsområdet, samt personer i virksomheder med tilknytning til disse områder.

Formål:
I uddannelsen arbejder deltagerne og værktøjer og med færdigheder til at analysere og planlægge forbedringer og udvidelser af eksisterende produktionen, som medtænker nye teknologiske muligheder og opfylder ude fra kommende krav til lovgivning, fødevarekvalitet og økonomiske vilkår.

Indhold:
Deltagerne kan anvende forskellige værktøjer til at analysere og planlægge forbedringer og udvidelser af eksisterende produktion, samt inddrage nyeste viden og teknologier, samt har kendskab til nye krav inden for lovgivning og fødevarekvalitet, så de kan udforme bæredygtige produktionsstrategier for landbruget.

Økologisk Landbrugsproduktion, ajourføring

Skolefagkode: 47963
Varighed: 1,5 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 186,00 kr.
Pris for ledige: 1249,23 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1249,23 kr.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til personer som er beskæftiget på økologiske landbrugsbedrifter, samt personer i virksomheder med tilknytning til disse.

Formål:
I uddannelsen får deltagernes ajourført deres viden omkring seneste nyt inden for økologiske produktionsmetoder, næringsstofbalance samt viden til brug for udviklingen af økologiske bedrifter.

Indhold:
Deltageren kan planlægge en økologisk landbrugsproduktion med inddragelse af de seneste forsknings- og forsøgsresultater omkring næringsstofbalance og økologiske produktionsmetoder.Deltageren kan udvikle en økologisk landbrugsproduktion, med inddragelse af ajourført viden om bl.a. produktionsstrategier, gældende lovgivning, økonomi- og afsætningsforhold

ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

 Til forsiden