Hvad skal du lave til efteråret? // Start din erhvervsuddannelse i august

Prod.strategier i landbrug, vedligehold maskinkomp

Valgte hold


Kursussted
Eksternt kursussted, Pøllegårdsvej 16, 4160 Herlufmagle
Varighed
3,0 dage
Deltagerpris
372,00 kr.
Pris for ledige
2675,00 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe
2675,00 kr.
Undervisningsform
Dagundervisning
Undervisningstid
13:00-17:00
Beskrivelse
Prod.strategier i landbrug, vedligehold maskinkomp
Kontaktperson
Lone Nielsen/Hans kristian Leinum
Telefonnr
46300400
Email
ln@rts.dk, hkl@rts.dk
Minimum antal deltagere
5
Maksimum antal deltagere
5
Status
Kontakt skolen

Fag til kurset


Produktionsstrategier i landbruget

Skolefagkode: 44980
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 248,00 kr.
Pris for ledige: 1592,30 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1592,30 kr.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til personer inden for landbrugsområdet, samt personer i virksomheder med tilknytning til disse områder.

Formål:
I uddannelsen arbejder deltagerne og værktøjer og med færdigheder til at analysere og planlægge forbedringer og udvidelser af eksisterende produktionen, som medtænker nye teknologiske muligheder og opfylder ude fra kommende krav til lovgivning, fødevarekvalitet og økonomiske vilkår.

Indhold:
Deltagerne kan anvende forskellige værktøjer til at analysere og planlægge forbedringer og udvidelser af eksisterende produktion, samt inddrage nyeste viden og teknologier, samt har kendskab til nye krav inden for lovgivning og fødevarekvalitet, så de kan udforme bæredygtige produktionsstrategier for landbruget.

Vedligeholdelse og betjening af maskinkomponenter

Skolefagkode: 45927
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 124,00 kr.
Pris for ledige: 1082,70 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1082,70 kr.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til personer, som på landbrug, maskinstationer m.m. er beskæftiget med arbejdsopgaver, hvori der indgår betjening og vedligeholdelse af landbrugsmaskiner og staldteknik.

Formål:
I uddannelsen får deltagerne viden om udvalgte maskindele på landbrugsmaskiner eller tekniske delkomponenter i staldteknik, herunder viden om delenes opbygning og funktion. Deltagerne får desuden viden om justering og vedligeholdelse af disse maskindele. Endelig får deltagerne kendskab til de sikkerhedsmæssige aspekter ved betjeningen og vedligeholdelsen af de udvalgte maskindele.

Indhold:
Deltageren kan betjene, justere og vedligeholde udvalgte komponenter på landbrugsmaskiner og staldteknik, på baggrund af kendskab til opbygningen og funktionsprincipperne for disse komponenter. Deltageren kan kontrollere og føre tilsyn med om udvalgte maskinkomponenter på landbrugsmaskiner og staldteknik opfylder gældende sikkerhedsbestemmelser.

ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

 Til forsiden