Hvad skal du lave efter sommerferien? // Start din erhvervsuddannelse i august

Sprøjtecertifikat, opfølgningskursus eksternt

Eksternt kursussted, Agrovej 1, 4800 Nykøbing F


Vælg dato

Eksternt kursussted, Balstrupvej 90, 4100 Ringsted


Vælg dato

Eksternt kursussted, Center Allé 6, 4683 Rønnede


Vælg dato
Valgt

Eksternt kursussted, Fulbyvej 15, 4180 Sorø


Vælg dato

Eksternt kursussted, Industrivænget 22, 3400 Hillerød


Vælg dato

Eksternt kursussted, Stubbekøbingvej 41, 4840 Nørre Alslev


Vælg dato

Eksternt kursussted, Tuse Næs Vej 7, 4300 Holbæk


Vælg dato

Valgte hold


Kursussted
Eksternt kursussted, Center Allé 6, 4683 Rønnede
Startdato
3. oktober 2019
Slutdato
3. oktober 2019
Varighed
1,0 dage
Deltagerpris
124,00 kr.
Pris for ledige
906,15 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe
906,15 kr.
Undervisningsform
Dagundervisning
Undervisningstid
08:30-16:00
Forudsætninger
Tilmelding skal ske via Østdansk Landboforening på tlf. 56791900 - www.ostdansk.dk
Beskrivelse
Sprøjtecertifikat, opfølgningskursus eksternt
Kontaktperson
Lone Nielsen / Claus Cornelius
Telefonnr
51397557
Email
ln@rts.dk, cec@rts.dk
Kviknummer
26541619lsp4
Minimum antal deltagere
10
Maksimum antal deltagere
0
Status
Kontakt skolen

Fag til kurset


Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat landbrug

Skolefagkode: 48175
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 124,00 kr.
Pris for ledige: 906,15 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 906,15 kr.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til personer med sprøjtecertifikat, sprøjtebevis m.fl. der skal gennemføre et opfølgningskursus for at opretholde gyldigheden af sprøjtecertifikat eller sprøjtebevis i henhold til bekendtgørelse nr. 969 af 28. juni 2016 om autorisation og uddannelse af professionelle brugere af bekæmpelsesmidler og af ansatte hos forhandlere af bekæmpelsesmidler og som ønsker at opnå en S1 autorisation til køb og anvendelse af professionelle plantebeskyttelsesmidler i landbrugserhvervet. Uddannelsen henvender sig som udgangspunkt ikke til personer der ønsker at udbringe professionelle plantebeskyttelsesmidler indenfor andre erhverv så som gartneri, skovbrug, anlægsgartneri eller greenkeeping, idet der udbydes særlige uddannelser rettet mod personer indenfor disse erhvervsgrene.

Formål:
I uddannelsen får deltagerne viden om seneste forsknings- og forsøgsresultater inden for området plantebeskyttelse i landbruget. Deltagerne får desuden viden om ny teknologi inden for sprøjteteknik, nye bekæmpelsesmidler og ny eller ændret lovgivning vedrørende bekæmpelsesmidler og påvirkninger på omgivende miljø.

Indhold:
Deltagerne kan planlægge og udføre plantebeskyttelse i landbruget under hensyn til principperne for integreret plantebeskyttelse (IPM), vurdering af bekæmpelsesbehov og udnyttelse af seneste forsknings- og forsøgsresultaterDeltageren har kendskab til nye plantebeskyttelsesmidler, ny lovgivning vedrørende plantebeskyttelsesmidler og regulering af påvirkninger på omgivende miljø og arbejdsmiljøet.Deltageren har ajourført viden om behandlingsstrategier for plantebeskyttelse i landbruget, IPM, ny teknologi til udbringning af plantebeskyttelsesmidler, dysevalg og sprøjteteknik. Uddannelsen opfylder kravet om opfølgningskursus for sprøjtecertifikat i henhold til bekendtgørelse nr. 969 af 28. juni 2016 om autorisation og uddannelse af professionelle brugere af bekæmpelsesmidler og af ansatte hos forhandlere af bekæmpelsesmidler.

ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

 Til forsiden

 

Roskilde Tekniske Skole
(postadresse og administration)
Postboks 132, Pulsen 10
4000 Roskilde

 46 300 400
 Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
 Fredag kl. 8.00-14.00

Bemærk, lukkedage:
17. maj St. Bededag
30.-31. maj Kr. Himmelfart samt fredagen efter
10. juni 2. pinsedag

Bemærk, åbent kl. 8-12:
5. juni Grundlovsdag

 rts@rts.dk
 Find medarbejder

CVR-nr. 44053128
EAN-nr. 5798000556874