Går du i 9. eller 10. klasse? Husk at søge uddannelse inden 1. marts // Se grundforløb (eud/eux) med opstart i august

Pasning og hold af husdyr

Valgte hold


Kursussted
Eksternt kursussted, Løgtvedvej 15, 4450 Jyderup
Varighed
2,0 dage
Deltagerpris
248,00 kr.
Pris for ledige
1592,30 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe
1592,30 kr.
Undervisningsform
Aftenundervisning
Undervisningstid
17:00-21:00
Beskrivelse
Pasning og hold af husdyr
Kontaktperson
Lone Nielsen/Claus Cornelius
Telefonnr
51397557
Email
ln@rts.dk, cec@rts.dk
Minimum antal deltagere
11
Maksimum antal deltagere
11
Status
Kontakt skolen

Fag til kurset


Pasning og hold af husdyr

Skolefagkode: 45883
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 248,00 kr.
Pris for ledige: 1592,30 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1592,30 kr.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til personer, som har et mindre husdyrhold eller personer, som på hel- eller deltidsbasis er beskæftiget med pasning af husdyr.

Formål:
I uddannelsen får deltagerne viden om, hvilke regler der overordnet gælder for hold af husdyr. Deltagerne får desuden et generelt kendskab til husdyrs fysiologiske behov, fodring af husdyr, almindelige sygdomme hos husdyr, husdyrenes færd og velfærd m.m.

Indhold:
Deltageren kan håndtere og passe et mindre husdyrhold på baggrund af kendskab til dyrenes adfærd, fysiologiske behov, smitteforebyggelse m.m. Deltageren kan forestå fodringen af et mindre husdyrhold, på baggrund af kendskab til dyrenes almindelige behov for næringsstoffer og fodermidler, herunder hovedbestanddele, krav til behandling og opbevaring. Deltageren kan føre tilsyn med et mindre husdyrhold, herunder være opmærksom på almindelige sygdomstegn, forhold omkring dyrevelfærd og dyreetik, formering og fødselsforløb. Deltageren kan stå for etableringen og hold af et mindre husdyrhold, på baggrund af et overordnet kendskab til almindelige love og regler gældende for hold af husdyr.

ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

 Til forsiden