Går du i 9. eller 10. klasse? Husk at søge uddannelse inden 1. marts // Se grundforløb (eud/eux) med opstart i august

Planteliv, økologi og miljølære

Valgte hold


Kursussted
Roskilde Tekniske Skole - Vilvorde, Køgevej 131, 4000 Roskilde
Varighed
15,0 dage
Deltagerpris
1860,00 kr.
Pris for ledige
9837,25 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe
9837,25 kr.
Undervisningsform
Dagundervisning
Undervisningstid
08:10-15:34
Beskrivelse
Planteliv, økologi og miljølære
Kontaktperson
Tove Sørensen/Claus Cornelius
Telefonnr
51397556
Email
ts@rts.dk, cec@rts.dk
Minimum antal deltagere
10
Maksimum antal deltagere
17
Status
Kontakt skolen

Fag til kurset


Planteliv, økologi og miljølære

Skolefagkode: 45728
Varighed: 15,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 1860,00 kr.
Pris for ledige: 9837,25 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 9837,25 kr.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til personer inden for gartnerområdet.

Formål:
I uddannelsen samarbejder deltagerne om at indsamle, bearbejde og forelægge faglige informationer om planternes opbygning, livsfunktioner, vækst og udvikling samt planternes krav til jordbunds- og gødningsforhold.I udannelsen samarbejder deltagerne om at indsamle, bearbejde og forelægge stoffers kredsløb i naturen.I uddannelsen samarbejder deltagerne om at foretage beregninger af gødningsstoffet i forhold til gødningers indhold af hovednæringsstoffer.

Indhold:
Deltageren kan i samarbejde med andre foretage indsamling, bearbejdning og forelæggelse af informationer om planternes opbygning, livsfunktioner, vækst og udvikling med henblik på medvirken ved hensigtsmæssig dyrkning, pasning og pleje af planter inden for gartnerområdet under samtidig hensyntagen til miljømæssige forhold. Deltageren kan i samarbejde med andre foretage indsamling, bearbejdning og forelæggelse af informationer om planternes krav til jordbunds- og gødningsforhold og planternes nødvendige og mest almindelige stoffers kredsløb i naturen med henblik på medvirken ved hensigtsmæssig dyrkning, pasning og pleje af planter inden for gartnerområdet under samtidig hensyntagen til miljømæssige forhold. Deltageren kan i samarbejde med andre ved hjælp af regning og matematik foretage beregninger ud fra jordbundsanalyser af tilførslen af mængder af gødningsstoffer set i forhold til gødningernes procentvise indhold af de forskellige hovednæringsstoffer.

ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

 Til forsiden