Hvad skal du lave til efteråret? // Start din erhvervsuddannelse i august

Anvendelse af motorsav 2

Roskilde Tekniske Skole, Haraldstedvej 130, 4100 Ringsted


Vælg dato
Valgt

Valgte hold


Kursussted
Roskilde Tekniske Skole, Haraldstedvej 130, 4100 Ringsted
Startdato
29. april 2019
Slutdato
3. maj 2019
Varighed
5,0 dage
Deltagerpris
620,00 kr.
Pris for ledige
5144,25 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe
5144,25 kr.
Undervisningsform
Dagundervisning
Undervisningstid
08:10-15:34
Beskrivelse
Anvendelse af motorsav 2
Kontaktperson
Tove Sørensen/Claus Cornelius
Telefonnr
51397556
Email
ts@rts.dk, cec@rts.dk
Kviknummer
26541619vmk18
Minimum antal deltagere
8
Maksimum antal deltagere
8
Status
Kontakt skolen

Fag til kurset


Anvendelse af motorsav 2

Skolefagkode: 44360
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 620,00 kr.
Pris for ledige: 5144,25 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 5144,25 kr.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til beskæftigede inden for skov-, naturpleje-, landbrugs-, maskinstations- og gartneriområdet som skal udføre fældningsopgaver med motorsav af mindre træer og lidt større som ikke kræver særlig fældeteknik.

Formål:
I uddannelsen opnår deltagerne viden om risici og sikkerhed ved anvendelse af motorsav, udpegning af vanskelige træer som kræver særlig fældeteknik, fældeteknik for lidt større ikke vanskelige træer samt motorsavens vedligeholdelse. I uddannelsen afprøver deltagerne grundlæggende færdigheder i anvendelse af motorsav til fældning af mindre træer og lidt større træer som ikke kræver særlig fældeteknik. I uddannelsen afprøver deltagerne desuden nedtagning af mindre hængende træer ved hjælp af håndværktøjer

Indhold:
Deltageren kan vurdere risici ved træfældningsopgaver og foretage de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for personlig og andre personers sikkerhed. Deltageren kan spotte vanskelige træer som kræver særlig fældeteknik og sikkerhedsforanstaltninger, herunder vurdere egne begrænsninger ved fældearbejde. Deltageren kan anvende motorsaven til fældning af mindre træer og lidt større ikke vanskelige træer, i henhold til gældende krav til sikkerhed og arbejdsmiljø og på baggrund af kendskab til generel fældeteknik for fældning af ikke vanskelige træer. Deltageren kan afgrene og opskære fældede træer i henhold til gældende krav til sikkerhed og arbejdsmiljø og på baggrund af kendskab til afgrenings- og opskæringsteknikker og risici for træk- og trykspændinger i træet. Deltageren kan ved træfældningsarbejde, ved anvendelse af håndværktøjer, udføre nedtagning af mindre hængende træer i henhold til gældende krav til sikkerhed og arbejdsmiljø og på baggrund af kendskab til forskellige teknikker for nedtagning af hængende træer. Deltageren kan udføre daglig vedligeholdelse og foretage udskiftning af sliddele på motorsaven, herunder sikre at saven er i korrekt sikkerhedsmæssig stand.

ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

 Til forsiden