Hvad skal du lave efter sommerferien? // Start din erhvervsuddannelse i august

Vejen som arbejdsplads - Certifikat

Eksternt kursussted, Sundbylillevej 42, 3600 Frederikssund


Vælg dato
Valgt

Roskilde Tekniske Skole, Ledreborg Allé 50, 4000 Roskilde


Vælg dato

Valgte hold


Kursussted
Eksternt kursussted, Sundbylillevej 42, 3600 Frederikssund
Startdato
27. maj 2019
Slutdato
28. maj 2019
Varighed
2,0 dage
Deltagerpris
248,00 kr.
Tillæg
eksternt afholdt kursus kr. 158,00
Pris for ledige
968,60 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe
968,60 kr.
Undervisningsform
Dagundervisning
Undervisningstid
08:10-15:34
Beskrivelse
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
Kontaktperson
Tove Sørensen/Hans Kristian Leinum
Telefonnr
51397556
Email
ts@rts.dk, hkl@rts.dk
Kviknummer
26541619vsa22
Minimum antal deltagere
11
Maksimum antal deltagere
20
Status
Kontakt skolen

Fag til kurset


Vejen som arbejdsplads - Certifikat

Skolefagkode: 47136
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 248,00 kr.
Pris for ledige: 968,60 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 968,60 kr.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til personer, der er ansat hos entreprenører og ledningsejere, der arbejder "i marken" med anlæg, drifts- og vedligeholdelsesopgaver, og som udfører afmærkning af vejarbejder. Beviset har en gyldighed på 5 år, hvorefter det skal fornys.

Formål:
Deltagerne kan efterleve de bygherrekrav om afmærkning og sikkerhed, der stilles i forbindelse med vejarbejder på statsvejnettet samt vejarbejder, der er underlagt samme regler. Deltagerne kan udføre korrekt afmærkning af stationære og bevægelige vejarbejder og medvirke til at øge trafiksikkerheden både for sig selv og kolleger som for andre trafikanters.

Indhold:
Deltagerne kan efterleve de bygherrekrav om afmærkning og sikkerhed, der stilles i forbindelse med vejarbejder på statsvejnettet samt vejarbejder, der er underlagt samme regler. Deltagerne har et sådant kendskab til de grundlæggende bestemmelser vedrørende afmærkning, materialer, sikkerhed, lovgivning og vejregler, at de kan udføre korrekt afmærkning af vejarbejder med opsætning af skilte og afspærring i forskellige trafiksituationer efter godkendt rådighedstilladelse og godkendt afmærkningsmateriel. Deltagerne kan udføre korrekt afmærkning af typiske stationære og bevægelige vejarbejder efter gældende bestemmelser og kender hele processen vedrørende opsætning og nedtagning af afmærkning. Desuden har deltagerne en sådan viden om ulykkesfaktorer, der kan forekomme ved mangelfuld afmærkning af vejarbejde, at de kan eliminere disse og dermed medvirke til at øge trafiksikkerheden for både sig selv, og de kolleger, der arbejder på vejen, samt medvirke til at øge trafiksikkerheden for andre trafikanter. Ifølge Vejdirektoratets Instruks for råden over vejareal, skal uddannelsen gennemføres med 5 års interval.

ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

 Til forsiden

 

Roskilde Tekniske Skole
(postadresse og administration)
Postboks 132, Pulsen 10
4000 Roskilde

 46 300 400
 Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
 Fredag kl. 8.00-14.00

Bemærk, lukkedage:
17. maj St. Bededag
30.-31. maj Kr. Himmelfart samt fredagen efter
10. juni 2. pinsedag

Bemærk, åbent kl. 8-12:
5. juni Grundlovsdag

 rts@rts.dk
 Find medarbejder

CVR-nr. 44053128
EAN-nr. 5798000556874