Går du i 9. eller 10. klasse? Husk at søge uddannelse inden 1. marts // Se grundforløb (eud/eux) med opstart i august

Sprøjtecertifikat, opfølgningskursus

 

De kurser der bliver afholdt på adressen Ledreborg Alle 50 – 4000 Roskilde, tager primært udgangspunkt i de arbejdsopgaver der er indenfor det grønne område. F.eks. golfbaner, boligselskaber, anlægsgartner.

Eksternt kursussted, Høbjergvej 32, 3200 Helsinge


Vælg dato
Valgt

Roskilde Tekniske Skole, Ledreborg Allé 50, 4000 Roskilde


Vælg dato

Valgte hold


Kursussted
Eksternt kursussted, Høbjergvej 32, 3200 Helsinge
Tilmeldingsfrist
4. marts 2019
Startdato
11. marts 2019
Slutdato
11. marts 2019
Varighed
1,0 dage
Deltagerpris
124,00 kr.
Pris for ledige
806,00 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe
806,00 kr.
Undervisningsform
Dagundervisning
Undervisningstid
08:10-15:34
Beskrivelse
Sprøjtecertifikat, opfølgningskursus
Kontaktperson
Tove Sørensen/Claus Cornelius
Telefonnr
51397556
Email
ts@rts.dk, cec@rts.dk
Kviknummer
26541619vso11
Minimum antal deltagere
12
Maksimum antal deltagere
25
7 ledige pladser

Fag til kurset


Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat anlægsgartner

Skolefagkode: 48142
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 124,00 kr.
Pris for ledige: 806,00 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 806,00 kr.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til personer med sprøjtecertifikat, sprøjtebevis m.fl. der skal gennemføre et opfølgningskursus for at opretholde gyldigheden af sprøjtecertifikat eller sprøjtebevis i henhold til bekendtgørelse nr. 969 af 28. juni 2016 om autorisation og uddannelse af professionelle brugere af bekæmpelsesmidler og af ansatte hos forhandlere af bekæmpelsesmidler og som ønsker at opnå en S1 autorisation til køb og anvendelse af professionelle plantebeskyttelsesmidler i landbrugserhvervet. Uddannelsen henvender sig som udgangspunkt ikke til personer der ønsker at udbringe professionelle plantebeskyttelsesmidler indenfor andre erhverv så som gartneri, landbrug, anlægsgartneri eller greenkeeping, idet der udbydes særlige uddannelser rettet mod personer indenfor disse erhvervsgrene.

Formål:
I uddannelsen får deltagerne viden om seneste forsknings- og forsøgsresultater inden for området plantebeskyttelse i anlægsgartneriet/golbanepleje (greenkeeping). Deltagerne får desuden viden om ny teknologi inden for sprøjteteknik, nye bekæmpelsesmidler og ny eller ændret lovgivning vedrørende bekæmpelsesmidler og påvirkninger på omgivende miljø.

Indhold:
Deltagerne kan planlægge og udføre plantebeskyttelse i anlægsgartneriet og golfbanepleje (greenkeeping) under hensyn til principperne for integreret plantebeskyttelse (IPM), vurdering af bekæmpelsesbehov og udnyttelse af seneste forsknings- og forsøgsresultaterDeltageren har kendskab til nye plantebeskyttelsesmidler, ny lovgivning vedrørende plantebeskyttelsesmidler og regulering af påvirkninger på omgivende miljø og arbejdsmiljøet.Deltageren har ajourført viden om behandlingsstrategier for plantebeskyttelse i anlægsgartneriet/golfbanepleje, IPM, ny teknologi til udbringning af plantebeskyttelsesmidler, dysevalg og sprøjteteknik. Uddannelsen opfylder kravet om opfølgningskursus for sprøjtecertifikat i henhold til bekendtgørelse nr. 969 af 28. juni 2016 om autorisation og uddannelse af professionelle brugere af bekæmpelsesmidler og af ansatte hos forhandlere af bekæmpelsesmidler.

ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

 Til forsiden