Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion

Valgte hold


Kursussted
Roskilde Tekniske Skole - Vilvorde, Køgevej 131, 4000 Roskilde
Varighed
5,0 dage
Deltagerpris
558,00 kr.
Pris for ledige
2821,75 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe
2821,75 kr.
Undervisningsform
Dagundervisning
Undervisningstid
08:10-15:34
Beskrivelse
Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion
Kontaktperson
Tove Sørensen/Claus Cornelius
Telefonnr
51397556
Email
ts@rts.dk, cec@rts.dk
Minimum antal deltagere
10
Maksimum antal deltagere
21
Status
Kontakt skolen

Fag til kurset


Den personlige uddannelses- og jobplan

Skolefagkode: 40041
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Pris for ledige: 1172,70 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1172,70 kr.

Målgruppe
Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen.

Formål:
Deltageren kan bruge relevante metoder til at afklare og dokumentere sine egne kompetencer samt beskrive egne ønsker og faglig kunnen i forhold til et omskifteligt arbejdsmarked.

Indhold:
Deltageren kan anvende relevante metoder og værktøjer til at afklare og dokumentere egne kompetencer, f.eks. www.minkompetencemappe.dk . Deltageren er bevidst om og kan beskrive egne ønsker, potentialer og udviklingsområder i forhold til nuværende eller fremtidige job på et arbejdsmarked i stadig forandring. Herunder kan deltageren vurdere, hvordan egne kompetencer kan bruges i en ny job- og branchesammenhæng. Deltageren har indsigt i mulighederne i det offentlige uddannelsessystem, herunder brug af IKV/RKV, og kan planlægge eventuel videre uddannelse. Deltageren kan formidle egne kompetencer ved en ansættelsessamtale eller kompetenceudviklingsbehov ved en medarbejderudviklingssamtale (MUS).

Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion

Skolefagkode: 45370
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 558,00 kr.
Pris for ledige: 1649,05 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1649,05 kr.

Målgruppe
Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen.

Formål:
På kurset lærer du at vedligeholde og forbedre arbejdet med virksomhedens kvalitetsmålsætninger, samt medvirke til at løse kvalitetsproblemer.

Indhold:
På baggrund af kendskab til totalkvalitet og bevidsthed om kvalitetsomkostninger kan deltageren vedligeholde og forbedre arbejdet med virksomhedens kvalitetsmålsætninger. Med baggrund i be-vidsthed om betydningen af kollegers og egne holdninger til kvalitet kan deltageren medvirke til at løse kvalitetsproblemer i virksomheden, herunder informere og kommunikere korrekt med såvel interne som eksterne kunder og leverandører.

ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

 Til forsiden