Sikkerhed ved arbejde med asbestholdige materialer

Roskilde Tekniske Skole, Ledreborg Allé 50, 4000 Roskilde


Vælg dato
Valgt

Valgte hold


Kursussted
Roskilde Tekniske Skole, Ledreborg Allé 50, 4000 Roskilde
Tilmeldingsfrist
27. august 2020
Startdato
31. august 2020
Slutdato
3. september 2020
Varighed
4,0 dage
Deltagerpris
504,00 kr.
Pris for ledige
3466,40 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe
3466,40 kr.
Undervisningsform
Dagundervisning
Undervisningstid
08:00-15:24
Beskrivelse
Sikkerhed ved arbejde med asbestholdige materialer
Kontaktperson
Christina Jensen/Lotte Skaarup
Telefonnr
46300400
Email
rts@rts.dk
Kviknummer
26541620ba28
Minimum antal deltagere
6
Maksimum antal deltagere
12
2 ledige pladser

Fag til kurset


Sikkerhed ved arbejde med asbestholdige materialer

Skolefagkode: 45845
Varighed: 4,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 504,00 kr.
Pris for ledige: 3466,40 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 3466,40 kr.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til personer der skal arbejde med asbestholdige materialer.

Formål:
Deltagerne kan i henhold til gældende regler arbejde med asbestholdige materialer, samt medvirke ved nedrivning af asbestholdige materialer udvendigt og indvendigt i bygninger, skibe, tog og maskiner m.v., hvor dette materiale har været anvendt som isolering mod varme, kulde, støj, fugt og brand jf. Bekendtgørelse nr. 1088 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Indhold:
Deltagerne kan i henhold til gældende regler arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt med asbestholdige materialer, samt udføre nedrivning af asbestholdige materialer udvendigt og indvendigt i bygninger, skibe, tog og maskiner m.v., hvor dette materiale har været anvendt som isolering mod varme, kulde, støj, fugt og brand.Deltagerne kan udføre arbejdet ud fra kendskab til lovgrundlaget, herunder ansvarsfordelingen i forhold til relevante aktører.Deltagerne kan udføre asbestsanering inden for forskellige arbejdsområder, fx nedrivning af bløde beklædningsplader eller fjernelse af asbestholdigt isolering i bygninger, tog eller skibe.Deltagerne kan udføre arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt på baggrund af kendskab til:- Asbests egenskaber og virkninger for sundhed, herunder at rygning forstærker sundhedsfaren fra asbest- Materialer, der kan formodes at indeholde asbest- Aktiviteter, der kan medføre udsættelse for asbest, og betydningen af forebyggende foranstaltninger for at formindske eksponeringen- Sikre arbejdsmetoder og personlige værnemidler- Formålet med og det rette valg af åndedrætsværn samt hermed forbundne begrænsninger og rigtig anvendelse- Nødforanstaltninger- Rengøringsprocedurer- Håndtering, emballering og bortskaffelse af affald- HelbredskontrolDeltagerne kan vurdere om arbejdet som helhed er planlagt forsvarligt for at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, set i relation til: - Instruktionen fra arbejdsgiveren- Opgaven dvs. hvilket arbejde, der skal udføres, fx om der er tale om en mindre nedrivning (udskiftning af enkelte loftplader) eller fjernelse af et stort areal. Der kan også være tale om fjernelse af rørisolering eller cementbundne plader- Egen sikkerhed i forbindelse med forberedelsen til nedrivningen, opstilling af udsugnings- og ventilationsudstyr, opstilling af inddækning og sluse- Leverandørbrugsanvisninger på det tekniske udstyr samt på de personlige værnemidler- Det udleverede materiel, værktøjer og personlige værnemidler- Nedrivningsstedet, herunder afgrænsning og afskærmning fra omgivelserne- Afvigelser af betydning for en forsvarlig nedrivning eller fjernelse af de asbestholdige materialer, både af hensyn til egen sikkerhed og af hensyn til omgivelsernes sikkerhed, som skal rapporteres

Certificering:
Uddannelsen opfylder krav til særlig uddannelse i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr.1088 af 28/11/2011 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser, Kap. 4 § 12, Krav om uddannelse samt beskrivelse af kvalifikationskrav for arbejde med farlige stoffer og materialer, og bekendtgørelsens bilag 6, Kvalifikationskrav ved arbejder med asbestholdige materialer.

ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

 Til forsiden

 

Roskilde Tekniske Skole
(postadresse og administration)
Postboks 132, Pulsen 10
4000 Roskilde

 46 300 400
 Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
 Fredag kl. 8.00-14.00

 rts@rts.dk
 Find medarbejder

CVR-nr. 44053128
EAN-nr. 5798000556874