Genbrugspladser, grundforløb hold 2

Valgte hold


Kursussted
Roskilde Tekniske Skole, Ledreborg Allé 50, 4000 Roskilde
Startdato
11. november 2020
Slutdato
10. februar 2021
Varighed
7,0 dage
Deltagerpris
1006,00 kr.
Pris for ledige
4251,85 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe
4251,85 kr.
Undervisningsform
Dagundervisning
Undervisningstid
08:10-15:34
Forudsætninger
Forbeholdt medarbejdere på genbrugspladser
Beskrivelse
Genbrugspladser, grundforløb hold 2
Kontaktperson
Claus Cornelius
Telefonnr
46300400
Email
ts@rts.dk/cec@rts.dk
Kviknummer
26541620vgp45
Minimum antal deltagere
20
Maksimum antal deltagere
25
Status
Kontakt skolen

Fag til kurset


Affald - fraktioner

Skolefagkode: 49329
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 252,00 kr.
Pris for ledige: 1383,10 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1383,10 kr.

Målgruppe
Faglærte og ufaglærte bygningsarbejdere, der har eller søger beskæftigelse inden for jområdet - og som gerne har indsigt i bæredygtighed og cirkulær økonomi.

Formål:
Du kan efter kurset identificere og afværge de arbejdsmiljømæssige problemer, som er specifikke for de enkelte fraktioner, så du kan medvirke til en mijømæssig og økonomisk optimal udnyttelse af de enkelte fraktioner.

Indhold:
Ud fra viden om gældende love og bekendtgørelser kan deltageren:- Indplacere fraktionen i det gældende afgiftssystem.- Vælge den optimale behandlingsform for fraktionen ud fra kendskab til de mulige behandlingsformer og under hensynet til økonomi, miljø og kvaliteten af slutproduktet - Tage højde for fraktionsspecifikke arbejdsmiljøproblemer. - Afgrænse fraktionen ud fra oprindelse og kemisk sammensætning.- Anvende AB18 i forbindelse med sikkerhedsstillelse, tidsfrister, aflevering, mangler, ansvar og tvister ved bygge- og anlægsarbejder. Uddannelsen gennemføres for en af følgende fraktioner:_____ Organisk affald._____ Plast._____ Glas._____ Papir._____ Beton og tegl.

Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job

Skolefagkode: 48049
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 376,00 kr.
Pris for ledige: 1193,50 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1193,50 kr.

Målgruppe
Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder, der arbejder inden for de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser.

Formål:
Efter uddannelsen kan deltageren medvirke aktivt til udvikling af et sikkert og sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø ifm. fx APV, årlig arbejdsmiljødrøftelse, arbejdsmiljørundering mv. og i det daglige arbejde med arbejdsmiljø.

Indhold:
Deltageren kan medvirke til udvikling af et sikkert og sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø inden for eget jobområde på baggrund af viden om risikofaktorer.Deltageren kan bidrage med forslag til at fremme et godt arbejdsmiljø fx i forbindelse med APV, årlig arbejdsmiljødrøftelse, arbejdsmiljørundering mv.Deltageren kan indhente og anvende informationer, fx interne politikker og retningslinjer på arbejdspladsen, relevant lovgivning, vejledninger og materiale fra fx Arbejdstilsynet og Branchearbejdsmiljørådene.

Genbrugspladser - Lovgivning og affaldsteknik

Skolefagkode: 43478
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 378,00 kr.
Pris for ledige: 1675,25 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1675,25 kr.

Målgruppe
Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til ansatte på genbrugspladser.

Formål:
Deltagerne kan vejlede brugerne af genbrugsstationerne om sorteringskriterierne for affaldet på den pågældende genbrugsplads, på baggrund af viden om gældende regler og lovgivning om affaldsfraktionering, miljø og arbejdsmiljø.

Indhold:
Deltageren kan:- Vejlede brugerne af genbrugsstationerne om sorteringskriterierne for affaldet på den pågældende genbrugsplads ud fra viden om gældende regler og lovgivning om affaldsfraktionering, miljø og arbejdsmiljø.- Udføre deres arbejde på genbrugspladsen under hensyn til egen og andres sikkerhed og medvirke til forebyggelse at brugeres til skadekomst under ophold på pladsen.- Oplyse brugerne af genbrugspladserne om behandling/genanvendelse af affaldet ud fra viden om affaldsbehandlingen af de enkelte fraktionstyper.- Fremme borgernes forståelse for affaldssorteringens vigtighed og forklare sammenhængen imellem renhedskriterier og økonomi.

ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

 Til forsiden

 

Roskilde Tekniske Skole
(postadresse og administration)
Postboks 132, Pulsen 10
4000 Roskilde

 46 300 400
 Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
 Fredag kl. 8.00-14.00

 rts@rts.dk

CVR-nr. 44053128
EAN-nr. 5798000556874