FGU/EGU pakke 2

Valgte hold


Kursussted
Roskilde Tekniske Skole - Vilvorde, Køgevej 131, 4000 Roskilde
Varighed
15,0 dage
Deltagerpris
1890,00 kr.
Pris for ledige
8960,00 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe
8960,00 kr.
Undervisningstid
08:00-15:34
Beskrivelse
FGU/EGU pakke 2
Kontaktperson
Claus Cornelius
Telefonnr
46300400
Email
ts@rts.dk/cec@rts.dk
Minimum antal deltagere
6
Maksimum antal deltagere
10
Status
Kontakt skolen

Fag til kurset


Grundlæggende anlægsteknik

Skolefagkode: 47803
Varighed: 15,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 1890,00 kr.
Pris for ledige: 8960,00 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 8960,00 kr.

Målgruppe
Faglærte og ufaglærte anlægsgartnere der har eller søger beskæftigelse inden for anlægsgartnerbranchen.

Formål:
Deltageren kan udføre afsætning, linjenivellement, arbejdsplanlægning og arbejdstegninger, samt arbejdsskitser, udføre og kvalitetssikre anlægsgartneropgaver i betonvarer hvori, der indgår belægninger, kantsten, terræntrapper og terrænmure i rette linjer i henhold til de til enhver tid gældende normer for det pågældende arbejde samt under hensyntagen til et godt arbejdsmiljø.

Indhold:
Deltageren kan udføre afsætning, linjenivellement, arbejdsplanlægning og arbejdstegninger, samt arbejdsskitser, udføre og kvalitetssikre anlægsgartneropgaver i betonvarer hvori, der indgår belægninger, kantsten, terræntrapper og terrænmure i rette linjer i henhold til de til enhver tid gældende normer for det pågældende arbejde samt under hensyntagen til et godt arbejdsmiljø.Deltageren kan udføre mindre opgaver selvstændigt samt større opgaver i samarbejde med andre.

ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

 Til forsiden

 

Roskilde Tekniske Skole
(postadresse og administration)
Postboks 132, Pulsen 10
4000 Roskilde

 46 300 400
 Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
 Fredag kl. 8.00-14.00

 rts@rts.dk

CVR-nr. 44053128
EAN-nr. 5798000556874