Pasning og hold af husdyr

Valgte hold


Kursussted
Eksternt kursussted, Brændemosevej 31, 4400 Kalundborg
Varighed
2,0 dage
Deltagerpris
252,00 kr.
Pris for ledige
1618,10 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe
1618,10 kr.
Undervisningsform
Dagundervisning
Undervisningstid
10:00-13:30
Beskrivelse
Pasning og hold af husdyr
Kontaktperson
Tove Sørensen / Hans Kristian Leinum
Telefonnr
51397556
Email
ts@rts.dk, hkl@rts.dk
Minimum antal deltagere
5
Maksimum antal deltagere
5
Status
Kontakt skolen

Fag til kurset


Pasning og hold af husdyr

Skolefagkode: 45883
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 252,00 kr.
Pris for ledige: 1618,10 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1618,10 kr.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til personer, som har et mindre husdyrhold eller personer, som på hel- eller deltidsbasis er beskæftiget med pasning af husdyr.

Formål:
I uddannelsen får deltagerne viden om, hvilke regler der overordnet gælder for hold af husdyr. Deltagerne får desuden et generelt kendskab til husdyrs fysiologiske behov, fodring af husdyr, almindelige sygdomme hos husdyr, husdyrenes færd og velfærd m.m.

Indhold:
Deltageren kan håndtere og passe et mindre husdyrhold på baggrund af kendskab til dyrenes adfærd, fysiologiske behov, smitteforebyggelse m.m. Deltageren kan forestå fodringen af et mindre husdyrhold, på baggrund af kendskab til dyrenes almindelige behov for næringsstoffer og fodermidler, herunder hovedbestanddele, krav til behandling og opbevaring. Deltageren kan føre tilsyn med et mindre husdyrhold, herunder være opmærksom på almindelige sygdomstegn, forhold omkring dyrevelfærd og dyreetik, formering og fødselsforløb. Deltageren kan stå for etableringen og hold af et mindre husdyrhold, på baggrund af et overordnet kendskab til almindelige love og regler gældende for hold af husdyr.

ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

 Til forsiden

 

Roskilde Tekniske Skole
(postadresse og administration)
Postboks 132, Pulsen 10
4000 Roskilde

 46 300 400
 Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
 Fredag kl. 8.00-14.00

 rts@rts.dk

CVR-nr. 44053128
EAN-nr. 5798000556874