Planteproduktion i landbruget

Valgte hold


Kursussted
Eksternt kursussted, Agrovej 1, 4800 Nykøbing F
Varighed
4,0 dage
Deltagerpris
504,00 kr.
Pris for ledige
3414,75 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe
3414,75 kr.
Undervisningsform
Dagundervisning
Undervisningstid
17.00 - 20.45
Beskrivelse
Planteproduktion i landbruget
Kontaktperson
Tove Sørensen / Claus Cornelius
Telefonnr
51397556
Email
ts@rts.dk, cec@rts.dk
Minimum antal deltagere
8
Maksimum antal deltagere
8
Status
Kontakt skolen

Fag til kurset


Planteproduktion i landbruget, ajourføring

Skolefagkode: 45307
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 3,7

Deltagerpris: 378,00 kr.
Pris for ledige: 2312,15 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2312,15 kr.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til personer inden for landbrugs- og maskinstationsområdet, samt virksomheder med tilknytning til disse områder.

Formål:
I uddannelsen arbejder deltageren med færdigheder omkring planlægning og gennemførelse af en planteproduktion i landbruget, med inddragelse og anvendelse af de seneste forsknings- og forsøgsresultater på området.

Indhold:
Deltageren kan planlægge og gennemføre en planteproduktion i landbruget, herunder inddrage og anvende de seneste forsknings- og forsøgsresultater på området samt være opmærksom på gældende lovgivning, miljøforhold og økonomi.

Certificering:
Ingen.

Vedligeholdelse og betjening af maskinkomponenter

Skolefagkode: 45927
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 3,7

Deltagerpris: 126,00 kr.
Pris for ledige: 1102,60 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1102,60 kr.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til personer, som på landbrug, maskinstationer m.m. er beskæftiget med arbejdsopgaver, hvori der indgår betjening og vedligeholdelse af landbrugsmaskiner og staldteknik.

Formål:
I uddannelsen får deltagerne viden om udvalgte maskindele på landbrugsmaskiner eller tekniske delkomponenter i staldteknik, herunder viden om delenes opbygning og funktion. Deltagerne får desuden viden om justering og vedligeholdelse af disse maskindele. Endelig får deltagerne kendskab til de sikkerhedsmæssige aspekter ved betjeningen og vedligeholdelsen af de udvalgte maskindele.

Indhold:
Deltageren kan betjene, justere og vedligeholde udvalgte komponenter på landbrugsmaskiner og staldteknik, på baggrund af kendskab til opbygningen og funktionsprincipperne for disse komponenter. Deltageren kan kontrollere og føre tilsyn med om udvalgte maskinkomponenter på landbrugsmaskiner og staldteknik opfylder gældende sikkerhedsbestemmelser.

ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

 Til forsiden

 

Roskilde Tekniske Skole
(postadresse og administration)
Postboks 132, Pulsen 10
4000 Roskilde

 46 300 400
 Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
 Fredag kl. 8.00-14.00

 rts@rts.dk

CVR-nr. 44053128
EAN-nr. 5798000556874