Vidensdeling og læring for medarbejdere

Valgte hold


Kursussted
Eksternt kursussted, Fulbyvej 15, 4180 Sorø
Varighed
4,0 dage
Deltagerpris
504,00 kr.
Pris for ledige
2692,75 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe
2692,75 kr.
Undervisningsform
Dagundervisning
Undervisningstid
09:00-16:30
Beskrivelse
Vidensdeling og læring for medarbejdere
Kontaktperson
Tove Sørensen / Hans Kristian Leinum
Telefonnr
51397556
Email
ts@rts.dk, hkl@rts.dk
Minimum antal deltagere
6
Maksimum antal deltagere
6
Status
Kontakt skolen

Fag til kurset


Reproduktion i dyrehold, ajourføring

Skolefagkode: 47964
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 126,00 kr.
Pris for ledige: 924,05 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 924,05 kr.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til personer beskæftiget ved husdyrhold med reproduktion, inseminører og andre med beskæftigelse relateret til husdyrhold og reproduktion.

Formål:
Deltageren får ajourført deres viden om optimal etablering af drægtighed og betydningen heraf for husdyrholdets økonomi. Med henblik på at kunne forbedre reproduktionen i husdyrholdet præsenteres deltagerne for nyeste viden om dyrenes hormonregulering og faktorer som påvirker reguleringen, teknikker til kunstig sædoverføring, embryotransplantation, kønssortering af sæd og registreringsværktøjer til styring af reproduktionen.

Indhold:
Deltageren kan forbedre resultaterne af reproduktionen i et dyrehold på baggrund af ajourført viden om forudsætningerne for optimal etablering af drægtighed og betydning heraf for økonomien Deltageren kan forbedre resultaterne af reproduktionen i husdyrhold ved anvendelse af ny viden om dyrenes hormonregulering og betydningen heraf for dyrenes brunstcyklus Deltageren kan omsætte ny viden om variationer og afvigelser, som følge af uregelmæssigheder i hormonreguleringen og fysisk påvirkning, til forbedret reproduktion i husdyrholdDeltageren kan ved opgaver med reproduktion i husdyrhold anvende ny viden om teknikker til kunstig sædoverføring, procedure ved embryotransplantation og kønssortering af sæd.Deltageren kan styre reproduktionen i husdyrhold på baggrund af viden om registreringsværktøjer og uddata fra registreringen

Videndeling og læring for medarbejdere

Skolefagkode: 45369
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 378,00 kr.
Pris for ledige: 1768,70 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1768,70 kr.

Målgruppe
Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen.

Formål:
På kurset lærer du at understøtte produktionsgrupper i at være selvudviklende og skabe netværk til erfaringsudveksling.

Indhold:
På baggrund i viden om forudsætninger for videndeling og læring kan deltageren medvirke til at understøtte produktionsgrupper i at være selvudviklende i forskellige arbejdsmæssige sammenhænge. Deltageren kan medvirke til at skabe og understøtte netværk for erfaringsudveksling inden for eget jobområde herunder anvende forskellige metoder, teknikker og tekniske hjælpemidler med henblik på at sætte kolleger i stand til at udføre eller forbedre udførelsen af opgaver til et tilfredsstillende kvalitetsniveau.

Certificering:
I denne uddannelse udstedes der ikke certifikat.

ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

 Til forsiden

 

Roskilde Tekniske Skole
(postadresse og administration)
Postboks 132, Pulsen 10
4000 Roskilde

 46 300 400
 Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
 Fredag kl. 8.00-14.00

 rts@rts.dk

CVR-nr. 44053128
EAN-nr. 5798000556874