Vedligeholdelse og betjening af maskinkomponenter

Valgte hold


Kursussted
Eksternt kursussted, Fulbyvej 15, 4180 Sorø
Varighed
2,5 dage
Deltagerpris
315,00 kr.
Pris for ledige
2373,68 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe
2373,68 kr.
Undervisningsform
Dagundervisning
Undervisningstid
09:00-12:30
Beskrivelse
Vedligeholdelse og betjening af maskinkomponenter
Kontaktperson
Tove Sørensen / Claus Cornelius
Telefonnr
51397556
Email
ts@rts.dk, cec@rts.dk
Minimum antal deltagere
5
Maksimum antal deltagere
5
Status
Kontakt skolen

Fag til kurset


Vedligeholdelse og betjening af maskinkomponenter

Skolefagkode: 45927
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 126,00 kr.
Pris for ledige: 1102,60 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1102,60 kr.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til personer, som på landbrug, maskinstationer m.m. er beskæftiget med arbejdsopgaver, hvori der indgår betjening og vedligeholdelse af landbrugsmaskiner og staldteknik.

Formål:
I uddannelsen får deltagerne viden om udvalgte maskindele på landbrugsmaskiner eller tekniske delkomponenter i staldteknik, herunder viden om delenes opbygning og funktion. Deltagerne får desuden viden om justering og vedligeholdelse af disse maskindele. Endelig får deltagerne kendskab til de sikkerhedsmæssige aspekter ved betjeningen og vedligeholdelsen af de udvalgte maskindele.

Indhold:
Deltageren kan betjene, justere og vedligeholde udvalgte komponenter på landbrugsmaskiner og staldteknik, på baggrund af kendskab til opbygningen og funktionsprincipperne for disse komponenter. Deltageren kan kontrollere og føre tilsyn med om udvalgte maskinkomponenter på landbrugsmaskiner og staldteknik opfylder gældende sikkerhedsbestemmelser.

Økologisk Landbrugsproduktion, ajourføring

Skolefagkode: 47963
Varighed: 1,5 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 189,00 kr.
Pris for ledige: 1271,08 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1271,08 kr.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til personer som er beskæftiget på økologiske landbrugsbedrifter, samt personer i virksomheder med tilknytning til disse.

Formål:
I uddannelsen får deltagernes ajourført deres viden omkring seneste nyt inden for økologiske produktionsmetoder, næringsstofbalance samt viden til brug for udviklingen af økologiske bedrifter.

Indhold:
Deltageren kan planlægge en økologisk landbrugsproduktion med inddragelse af de seneste forsknings- og forsøgsresultater omkring næringsstofbalance og økologiske produktionsmetoder.Deltageren kan udvikle en økologisk landbrugsproduktion, med inddragelse af ajourført viden om bl.a. produktionsstrategier, gældende lovgivning, økonomi- og afsætningsforhold

ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

 Til forsiden

 

Roskilde Tekniske Skole
(postadresse og administration)
Postboks 132, Pulsen 10
4000 Roskilde

 46 300 400
 Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
 Fredag kl. 8.00-14.00

 rts@rts.dk

CVR-nr. 44053128
EAN-nr. 5798000556874