Landbrugsskolen Sjælland styrker teknikundervisningen

I takt med landbrugets udvikling indenfor traktor og maskinteknologi følger Landbrugsskolen Sjælland i Høng med, og indfører nu direkte undervisning i GPS og autostyring på landbrugsuddannelsen.

Tekniklærerne Ole Hjuler Sørensen og Jørn Manniche har indgået et samarbejde med Case om benyttelse af Case IH 130 traktorer med GPS RTK og autostyring af traktoren, og emnet bliver landbrugseleverne i Høng fremover undervist i.

Elever på hovedforløb 1 og hovedforløb 2 i Høng får øvelser i traktorens GPS system.

”Vi skal være sikre på, at eleverne her fra Landbrugsskolen Sjælland er klædt godt på til fremtidens planteavl”, forklarer Ole Hjuler Sørensen.

Også på andre felter indenfor teknik faget er der en kraftig udvikling i gang. Således tilbydes elever i samarbejde med Østlige Øers Landboforeninger nu kursus i kørsel med tunge landbrugsmaskiner.

”Dette tilbud er meget relevant for elever, da mange kommer til at køre med store og tunge maskiner i deres elevtid”, forklarer Karl-Åge Hornshøj Poulsen, forstander på Landbrugsskolen Sjælland i Høng.

Se billederne

Udskriv