Nye elever bygger broer

På Roskilde Tekniske Skole er et nyt hold elever kommet godt i gang med grundforløbene. Det er det første hold elever efter erhvervsskolereformen, og både elever og lærere er glade for opstarten.

En gruppe elever står og fejer mursten og mørtel sammen. De diskuterer hvorfor deres murede bro ikke kunne holde til den trækvogn, som de også har lavet.

- Der er ikke andet at gøre end at prøve igen, siger den ene af deres to lærere, Christian Lauridsen. Og det gør de så.

48 elever er netop startet på grundforløbets første del i to klasser på Roskilde Tekniske Skoles bygge- og anlægsuddannelser. De kommer alle direkte fra folkeskolen. I løbet af 20 uger får de en fornemmelse af, hvad det vil sige at arbejde som murer, tømrer (træfagenes byggeuddannelse), bygningsmaler, snedkermaskinsnedkerteknisk designer og byggemontagetekniker. Underviserne har tilrettelagt et forløb, hvor de arbejder i små grupper. Grupperne arbejder med små, tværfaglige projekter, der giver dem indblik i de forskellige håndværk.

- Hver gruppe skal blandt andet designe en bro, og efter en kort introduktion om mursten og mørtel kaster de sig bare ud i at lave en model, som de kan mure broen op om. Humøret er højt, og de går til opgaverne med et åbent sind, siger Jon Bagge, som er den anden lærer.

Opbakning er nøgleordet

De fleste af broerne brød sammen i første forsøg. Men det er ikke så vigtigt for underviserne. Lige nu handler det om at få vækket interessen for at lære ved at lave nogle sjove projekter. Og eleverne bliver hele tiden mødt med opbakning fra underviserne.

- Som undervisere kommer vi langt med at være positiv overfor eleverne, støtte dem i deres ideer og så guide dem imod det rigtige resultat. De praktiske øvelser virker som leg, samtidig med at eleverne bruger forskellige færdigheder, fx matematik. De lægger måske ikke mærke til, at vi faktisk underviser dem og får gjort dem til dygtige håndværkere, forklarer Christian.

Dét med at motivere eleverne til at blive i undervisningen fylder mere med den nye reform, vurderer Christian: - Med den nye reform er det vigtigere for os at holde eleverne i undervisningen og lære dem dét de skal lære. Og vi motiverer elever ved støtte dem og involvere dem, samtidig med at vi viser dem, hvordan tingene skal gøres, så deres kommende mester bliver glade for dem.

Eleverne er tilfredse

Det ser ud til at virke, for eleverne suser rundt i højt tempo og måler, regner, murer, skærer og samarbejder. Sofie-Amalie Madsen er 16 år, og bor i Faxe Ladeplads. Hun fortæller:

Det har været nogle sjove projekter her de første dage. Det er sjovt at skulle regne broen ud, så den kan holde. Der er også en god stemning blandt os elever og i forhold til underviserne.

Malte Holm er 17 år, og bor i Glostrup, fortsætter:

- Lærerne er gode til at forklare i et roligt tempo, hvad det er, vi skal gøre. Vi har det godt med hinanden, og jeg synes, det er et rigtig godt hold.

Om to dage afsluttes første projekt, og dér skal trækvognene stå distancen. De skal bruges til et orienteringsløb i skoven. Dét hold hvis vogn kan holde hele vejen, og som kommer først igennem løbet, vinder en symbolsk præmie.

- Eleverne rystes endnu mere sammen til løbet, og de får afprøvet deres produkter. Desuden får de rørt sig som en del af undervisningen, og det er jo også er en af de nye ting i reformen, forklarer Jon.

Den 24. august og igen den 19. oktober starter der igen nye hold på Roskilde Tekniske Skoles mange uddannelser.

Læs om Det levende byggeri - fagretningen på grundforløb 1

Læs om bygge- og anlægsuddannelserne

 Se billederne

Udskriv