Htx-elever rystes sammen

Når en elev starter på htx-uddannelsen på Roskilde Tekniske Gymnasium efter sommerferien, foregår det i klasser på grundforløb. Det er et stort skifte at gå fra folkeskolen og så til teknisk gymnasium, men eleverne finder hurtigt hinanden. Efter et halvt års grundforløb starter eleverne i nye studieretningsklasser, og for at de skal komme godt i gang, har gymnasiet sat på teambuilding på skemaet som det første.

- Vi starter studieretningsklasserne med at ryste eleverne endnu mere sammen ved hjælp af teambuilding, fordi vi ved, at stærke sociale bånd har en stor betydning for elevernes velvære og i forhold til hvad de får ud af uddannelsen, forklarer Pædagogisk Leder på Roskilde Tekniske Gymnasium Mads S. B. Pedersen.

Barrierer bliver nedbrudt

For at få skabt et godt, fælles afsæt for klasserne har Roskilde Tekniske Gymnasium hyret firmaet Team Tours, som specialiserer sig i at skabe fællesskaber på uddannelsesinstitutioner via teambuilding. Konsulenterne fra firmaet arrangerede en hel dag med kommunikationsøvelser og samarbejdsopgaver, og det fungerede godt, forklarer elev Peter Schmitz.

- På sådan en dag kommer man jo til at tale med andre end dem, man lige plejer at tale med. Det har været rigtig sjovt.
Rasmus Dybdahl, som også er elev på htx-uddannelsen, bakker op:

- Man er nødt til at være åben på sådan en dag, og tale sammen alle sammen. På den måde bliver vi mere en hél klasse.

Klar i klasserne

En af øvelserne på dagen handlede om kommunikation. Én elev sidder i et lokale med en lille konstruktion af Legoklodser. Eleven ringer nu til en anden elev, der sidder med en bunke klodser og dirigerer til at lave den samme konstruktion. Øvelsen lærer eleverne at forstå, at det er svært at forklare lige hvad man ser og mener, og at det er vigtigt at være præcis i sin kommunikation.

Eleverne klarede alle opgaver rigtig flot og i højt humør. Nu er de klar til at kaste sig over deres uddannelse i klasser, der er rustet til at hjælpe hinanden og bakke op om hinanden.

Se billederne

Udskriv