Samarbejdet mellem Roskilde Festival og Roskilde Tekniske Skole omfatter i 2016 bl.a. cirkusskure til personale på recyclingsstationer, grønne kompostreaktorer og Clean Portaler

Roskilde Festival 2016: Roskilde Tekniske Skole står bag mange spændende projekter

På Roskilde Festival 2016 er Roskilde Tekniske Skole med i en række projekter, bl.a. kan nævnes cirkusskure til personale på recyclingsstationer, grøn kompostreaktor, som udnytter varme fra kompost til at lave varmt vand til at vaske hænder i, og Clean Portaler der markerer indgange til festivalens Clean-områder. Du kan følge arbejdet i en række nyhedsartikler under festivalen.


”Bæredygtigt” og lokalt produceret varmt vand

Roskilde Festival har fokus på bæredygtighed, så hvad er mere oplagt end grønne kompostreaktorer, der kan levere varmt vand til håndvaske ved at bruge den energi, der dannes ved kompostering af for eksempel halm og nyslået græs? Ophavsmanden bag ideen er opfinderen Jean Pain (1928-1981). Hans ide har eleverne fra Praktikcentret på Roskilde Tekniske Skole videreudviklet, så det varme vand blandes med koldt vand, inden det når festivalgæsten. Dette gøres ved, at det kolde vand ”trykker” det varme vand op til den påmonterede håndvask.

Installationerne er samtidig en udsmykning på festivalpladsen. Omkring kompostreaktorerne er der monteret bænke, som festivalgæsterne kan sidde på, og toppen af kompostreaktorerne er udsmykkede med smukke og velduftende planter fra skolens væksthuse. 

Kompostreaktorerne er lavet af elever fra Roskilde Tekniske Skoles praktikcenter: smedeelever, vvs-energielever, gartnerelever, teknisk designer-elever, anlægsgartnerelever, tømrerelever og snedkerelever. De mange elever har samarbejdet om alt fra varebestilling, testning og produktion. Projektet har vakt stor opmærksomhed, fordi projektet understøtter Roskilde Festivalens tanke om, at være miljørigtige og have lokalt producerende elementer.

Se billederne

Recyclingstationer

Roskilde Festival ønskede at etablere bemandede recyclingsstationer på camping-områderne, så her har Praktikcentret på Roskilde Tekniske Skole udviklet særlige skure til de frivillige.

De smukke "skure" er udarbejdet af teknisk designer-eleverne, som i første omgang tegnede forskellige ideer, som efterfølgende skulle præsenteres af eleverne over for festivalen. Det var meget lærerigt for eleverne at skulle fortælle og fremvise deres forskellige forslag, og der blev i den grad øvet præsentationsteknik.

Det skur, der blev valgt til produktion, blev døbt "cirkusskuret” af eleverne. Efterfølgende har teknisk designer-eleverne i tæt samarbejde med snedkereleverne bygget Cirkusskuret. Det blev en meget lærerig proces, for det meste kan laves på papir, men når det skal bygges, kommer der udfordringer. Udfordringerne var blandt andet et krav fra festivalen om, at skuret skulle kunne skilles ad efterfølgende og fylde minimalt. Det endte med et meget lækkert design og en konstruktion, som kan anvendes mange år frem.

Recyclingstationerne er lavet af elever fra Roskilde Tekniske Skoles praktikcenter: snedkerelever og teknisk designer-elever.

Se billederne

”Clean Portaler” - det er godt med gode pejlemærker i mørket

Teknisk designer-eleverne, anlægsgartnereleverne og tømrereleverne i praktikcentret har ligeledes udviklet en række ”Clean Portaler” til Roskilde Festival. De skal fungere som indgangsportaler, der markerer adgangen til festivalens Clean-områder på camping. En portal består af to separate søjler, der giver oplevelsen af en "port", men tillader samtidig let passage for affalds- og brandkøretøjer m.v. Søjlerne er høje og kraftigt bygget, så de visuelt og fysisk tydeligt markerer indgangen fra ét område til et andet. 

De kan ses og afkodes på lang afstand og kan fungere som oplagt pejlemærke for publikum. På de grønne søjler står der "Clean Area" samt ReAct-logo (logo for festivalens samlede affaldsindsats). Der monteres soldrevet LED-lys, der kan oplyse søjlernes bogstaver om aftenen/natten.

Eleverne i praktikcentret har selv stået for det hele, fra tegning til udførelse og opsætning. Alle kompetencer kom i spil, da søjlerne skulle placeres i forhold til jordledninger, og de skulle samtidig kunne holde til at evt. gæster kan forsøge sig som klatrer for en dag. Resultatet er blevet et design, som kan holde, og som ikke kan gøre skade selv for den mest erfarne festivalgæst.

Se billederne

Haven til kunsterne - den hemmelige by

Det er altid spændende for eleverne at arbejde på de områder, som normalt er lukkede for offentligheden. I år skal praktikcentrets anlægsgartnere og gartnere sørge for, at kunstnerne får en dejlig rolig oplevelse, inden de går på scenen.

Eleverne har udarbejdet tegninger, testet og afprøvet, hvilke blomster der kan holde, og hvilke krav de enkelte kunstnere har – for en kendt kunster som Neil Young kan bedst lide grønne planter og mange dufte. Eleverne er kommet på prøve, fordi de både skal tænke på transport, oprydning efterfølgende og fremfor alt vanding af planterne, så de kan holde sig godt gennem hele festivalen.

Eleverne har i et tæt samarbejde plantet en masse flotte kasser til med alt fra birketræer til duftede krydderurter og hængende haver, som de hellige haver i Babylon. Under festivalen skal eleverne passe planterne, så de kommer helt tæt på de ”kendte”.


Udskriv