På Roskilde Tekniske Skole er de første tømrere med eux netop blevet færdige - træfagenes byggeuddannelse

Eux i vækst

På Roskilde Tekniske Skole er de første tømrere med eux netop blevet færdige.

- Der kommer flere elever, der vil tage deres uddannelse med eux i fremtiden, mener vicedirektør Connie Krukow.

Mathias Kayser er 21 og bor i Roskilde. Han er en af de seks nyudlærte tømrere, der har taget tømreruddannelsen med eux på Roskilde Tekniske Skoles afdeling for bygge- og anlægsuddannelser. Med en eux kombineres tømreruddannelsen med fag på gymnasialt niveau. Det giver de nyudklækkede svende bedre mulighed for at læse videre.

- Lige her og nu vil jeg ud og have erfaring som tømrer i en 2-3 år. Og så vil jeg nok læse videre til bygningskonstruktør derefter. Det er fedt at have gymnasiefagene med sig, så man kan bruge dem senere, fortæller Mathias Kayser.

Dét kan en eux'er

Mathias har været i lære hos Byens Tømrerentreprise i Karlslunde. I virksomheden tager man gerne eux-elever igen, fordi faget udvikler sig, så kravene til det man skal kunne som tømrer forandrer sig.

- Eux-lærlinge er mere på skolebænken, og derfor lidt længere tid om at lære selve tømrerarbejdet. Men de kan nogle andre ting, fx i forhold til matematik-delen, hvor Mathias er skrap til vinkler og geometri. Han er også god til at kommunikere på engelsk, hvilket er nødvendigt i dag. Og så har han en leders overblik og en særdeles veludviklet projektforståelse, når vi står foran en stor og kompleks opgave, fortæller Lars Draslov, Byens Tømrerentreprise Aps.

Netop det at kunne samarbejde og at kunne kommunikere tydeligt og på flere sprog er en central del af eux-uddannelsen.

- Som eux-elev på Roskilde Tekniske Skole møder du andre fagligheder og trænes i at arbejde i praksisnære projekter, hvor flere fagligheder skal samarbejde om samme opgave, beretter vicedirektør Connie Krukow.

Stigende interesse

På Roskilde Tekniske Skole kan man tydeligt mærke, at interessen for uddannelser med eux stiger.

- Det kan jeg godt forstå, for det giver endnu flere muligheder, at du har taget din uddannelse med eux. Det er vigtigt at have et bredt udbud af uddannelser med eux, for på den måde bidrager eux til, at endnu flere unge kan se de mange muligheder en erhvervsuddannelse giver, siger Connie Krukow.

Svendebrev og studenterhue

Fredag 24. juni var dagen, hvor Mathias og de fem andre elever på tømreruddannelsen med eux, fik bevis på, at de har bestået svendeprøven og fik studenterhue på hovedet. Det blev fejret ved en reception med god mad og taler på Roskilde Tekniske Skole.

Vil du vide mere? 

 Bliv tømrer - læs om træfagenes byggeuddannelse med eux

 Tag en eux - læs om uddannelserne

Se billederne

Udskriv