Roskilde Tekniske Gymnasium styrkes og skifter navn til HTX Roskilde

Roskilde Tekniske Gymnasium styrkes og skifter navn

Hele tre initiativer er med til at skærpe htx-gymnasiets profil. Det blev markeret ved en reception den 9. november, hvor der var godt 200 fremmødte.

Gymnasiet som har stærkt fokus på naturvidenskab, teknologi og design, er en del af Roskilde Tekniske Skole. Direktionen på skolen er netop blevet udvidet med områdedirektør Vibeke Pakkenberg, som blandt andet har htx som nyt ansvarsområde.

Til receptionen blev hun budt velkommen af direktør Jesper Østrup og Connie Krukow, vicedirektør på Roskilde Tekniske Skole:

- En af de opgaver, du er blevet en del af, er at løfte HTX Roskilde med bedre fysiske rammer og ny strategi for synliggørelse/branding. Vi skal have et stærkere gymnasium i en tid, hvor søgningen til sektoren er høj og konkurrencen om de unge er skærpet.

VIDEO: Roskilde Tekniske Gymnasium skifter navn til HTX Roskilde.

Nyt navn ”HTX Roskilde”

På dagen skiftede Roskilde Tekniske Gymnasium også navn. Rektor Birgitte Appel fortalte om processen med at finde et passende navn:

- Til sidst spurgte vi altså de klogeste vi kender, nemlig vores elever, så fremover vil I kende os som ”HTX Roskilde”. Det er nemlig dét, vores elever siger, når de fortæller hvor de går.

Det nye og mere mundrette navn er allerede taget i brug, blandt andet på gymnasiets Facebook-side og på skilte på det nye indgangsparti.

Stor ombygning

Hele arrangementet foregik i en nybygget foyer på gymnasiet. Foyerområdet ligger i umiddelbar forlængelse af en ny hovedindgang. Hele området er lyst og moderne, og inviterer til fællesskaber og aktiviteter.

- Som I kan se, så er htx-foyeren blevet et fantastisk rum, der giver mulighed for rigtig mange forskellige aktiviteter af både faglig og social karakter – vi forventer, at det bliver et levende rum, forklarede Birgitte Appel.

Efter talerne blev der budt på lidt til ganen, og sofaer, borde og stole i den nye foyer blev straks indtaget af eleverne. HTX Roskilde går en ny og spændende tid i møde med skærpet profil, forbedrede rammer og nye studieretninger som konsekvens af den kommende gymnasiereform.

Vil du vide mere? 

 HTX Roskilde

Se billederne

Udskriv