Vejlederne havde travlt, for der var stort ryk-ind og interesserede spørgsmål, da Roskilde Tekniske Skole holdt åbent hus på syv adresser.

Travle vejledere ved åbent hus

Der var stort ryk-ind og interesserede spørgsmål, da Roskilde Tekniske Skole holdt åbent hus på syv adresser.

Trods gråt og diset vejr havde mange valg at tage på tur og se på nogle af de mange erhvervsuddannelser, eux og det tekniske gymnasium, htx, som findes på Roskilde Tekniske Skoles mange adresser i Roskilde og Høng.

Spørgelysten var stor blandt de besøgende, så både vejledere og de mange elevguider havde travlt.

Muligheden for at få en kvalificeret samtale med elever, lærere og vejledere på uddannelserne, og så at se de værkstedsfaciliteter som møder de kommende elever, var populær – og på stort set alle uddannelser blev der meldt om flere besøgende end ved sidste års arrangement, som ellers også var pænt besøgt.

Htx, eux og nye uddannelser

Der var især stor interesse for de nye studieretninger på HTX Roskilde og for eux – erhvervsfaglig studentereksamen – som findes på en række erhvervsuddannelser. På erhvervsuddannelserne var der også spørgsmål omkring studiemiljøet, praktikpladssituationen (som er rigtig god lige nu) og til nogle af skolens nye uddannelser, der udbydes fra august og derfor allerede nu kan vælges af de unge i 9.-10. klasse, som skal starte til sommer.

Roskilde, Skibby, Kalundborg…

Ud over nyheden om de nye uddannelser (Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger, Beslagsmed, Ejendomsservicetekniker, Lager og terminal, Tagdækker og Vejgodstransport) kunne flere af de besøgende sendes hjem med overvejelser om, hvor de ønsker at starte deres uddannelse. Med skolens nye muligheder for at starte på grundforløb i Skibby, Ringsted, Valby eller Kalundborg er viften af muligheder bred og mangfoldig.

Hjælp at hente

Alle besøgende nåede vist at få svar – og ellers er der stadig hjælp at hente hos skolens vejledere, som kan kontaktes på rts@rts.dk, på telefon 46 300 400 eller hos UU-centrene. Der er mere information her på www.rts.dk og på undervisningsministeriets vejledningsportal www.ug.dk.

Se billederne

Udskriv