Start på grøn uddannelse i Valby, når Roskilde Tekniske Skole starter op i Valby fra august

Start på grøn uddannelse i Valby

Fra august udbyder Roskilde Tekniske Skole grundforløb til de grønne uddannelser fra jord til bord i samarbejde med Hotel- og Restaurantskolen.

Det nyudviklede grundforløb hedder Urban Gardening & Cooking, og her kommer eleverne til at arbejde fra jord til bord med udgangspunkt i naturen i byen. Urban Gardening med taghaver og nyskabende tiltag, som bringer naturen ind i byen er allerede en trend i København – og ekskursioner skal supplere undervisningen, som tager afsæt i dyrkningen af forskellige afgrøder efter bæredygtige dyrkningsmetoder og økologiske principper.

Grøn oase i byen

Undervisningen vil primært foregå på Hotel- og Restaurantskolen på Vigerslev Alle i Valby. Her ligger en uventet oase i form af Hotel- og Restaurantskolens økologiske bylandbrug. Her skal en del af dyrkningen foregå og her skal der arbejdes med grøntsager, krydderurter og dyrkning af svampe.

Grønne uddannelser

Eleverne kommer også til at prøve kræfter med at anlægge grønne områder med fliser og beplantning. I den teoretiske undervisning vil de blandt andet få begyndende kendskab til arbejdsmetoder, brancher, fag og uddannelsesmuligheder inden for anlæg, dyrkning og kokkefaget.

Fra jord til bord

Når planterne er klar til høst, vil råvarerne blive bragt ind i køkkenet, hvor de tilberedes til sunde måltider med fokus på innovativ gastronomi. Herved får eleverne viden om skabelse af grønne og rekreative byrum og for hele processen fra dyrkning og gødning til delikatesse og gastronomi.

Den grønne vej

Grundforløbet har som formål at præsentere eleverne, som typisk kommer direkte fra 9.-10. klasse, for erhvervsuddannelserne til fx gartner, anlægsgartner, landmand, ernæringsassistent og gastronom og dermed bidrage til afklaring af det endelige uddannelsesvalg. Efter grundforløbet kan eleverne vælge at fortsætte på en af over 100 forskellige erhvervsuddannelser, så fremtiden ser både lys og grøn ud for de unge på Urban Gardening & Cooking.

Fakta

 Grundforløb: Urban Gardening & Cooking

Startdato: 8. august 2017

Udbyder: Roskilde Tekniske Skole

Adresse: Vigerslev Alle 18, 2500 Valby

Type: Erhvervsuddannelse

Varighed: 20 uger

Adgangskrav: Kræver 02 i dansk og matematik fra folkeskolens afgangsprøve

Adgangsgivende: Med grundforløbet kan man fortsætte på en af de over 100 erhvervsuddannelser.

Mere information og vejledning: se hjemmesiden her eller ring telefon 46 300 400.

Se billederne

Udskriv