En bæredygtig verden - også i fremtiden

På HTX Roskilde har eleverne i 1.g arbejdet med FN’s 17 verdensmål, og i den forbindelse stillede Mogens Lykketoft, forhenværende formand for FN’s generalforsamling, op til foredrag og debat.

På HTX Roskilde arbejder 1.g’erne med FN’s 17 verdensmål i faget teknologi. De 17 verdensmål har bl.a. fokus på: Afskaffelse af fattigdom, Stop sult, Sundhed og trivsel, Kvalitetsuddannelse, Ligestilling mellem kønnene, Rent vand og Bæredygtig udvikling.

Relevans for gymnasieelever

I den forbindelse havde HTX Roskilde besøg af Mogens Lykketoft, som var formand for FN’s generalforsamling, da FN vedtog de 17 klimamål på klimamødet i Paris i 2015. Mogens Lykketoft fortalte om tilblivelsen af målene, og hvorfor det er så vigtigt, at verdenssamfundet når de opstillede mål:

- Lykkes det ikke at opnå de 17 verdensmål, bliver I den første generation, der ikke får et bedre liv med bedre muligheder end de generationer, der kom før jer, fortalte Mogens Lykketoft.

Engageret debat

Efter oplægget var der en livlig debat, hvor de engagerede elever stillede spørgsmål, og Mogens Lykketoft leverede svarene. Elevernes spørgsmål kom omkring mange emner: Præsident Donald Trumps påvirkning på chancerne for at nå verdensmålene inden 2030; forskellen på genanvendelse og genbrug af produkter samt indsatsen mod korruption. Eleverne spurgte også ind til nogle mulige uhensigtsmæssigheder i verdensmålene, f.eks. at afskaffelse af fattigdom vil medføre mere forurening pga. ændringer i befolkningernes spise- og forbrugsvaner.

Projekt og produkt

1.g eleverne skal i deres teknologiprojekt udvælge et af de 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling, som FN har opstillet, og udforme en samfundsmæssig problemstilling. Gennem projektarbejdet skal eleverne opstille konkrete løsningsforslag til den valgte problemstilling, og de skal producere et produkt i et af skolens værksteder. Den 7 uger lange projektperiode afsluttes med en fernisering i HTX-salen.

Tak til Mogens Lykketoft for et fantastisk inspirerende oplæg og gode svar på de efterfølgende spørgsmål.

Se billederne

Udskriv