Unge laver talerstole i demokratiets navn

Eux-eleverne fra Roskilde Tekniske Skole er glædeligt overraskede over, hvor nemt det er at komme i snak med deres lokalpolitikere. På fredag den 13. oktober kl. 11-12.30 vælger politikere vinderne af den bedste talerstol.

For de unge på eux på Roskilde Tekniske Skole er demokratiet meget håndfast. De er í fuld gang med at bygge talerstole som et led i deres praktiske uddannelse. Det kræver, at de laver research om, hvad en talerstol skal kunne, og hvilken rolle den har i demokratiet.

På fredag den 13. oktober kl. 11-12.30 vælger lokale politikere, hvilken talerstol der skal vinde i konkurrencen. I øvrigt skal de alle ud og bruges til forskellige events under Roskilde Kommunes Demokratifestival for unge op mod kommunalvalget i november.

Torsdag i sidste uge besøgte eleverne politikerne som led i arbejdet med talerstolene.

”De blev overraskede over, hvor direkte adgang de har til deres politikere og hvor beredvillige de var til at svare på spørgsmål. Flere af eleverne sagde på hjemvejen, at de vil benytte sig af, at der er så nem adgang og opsøge politikerne igen”, siger eux-lærer Carsten Heigren.

Talerstolene indgår i projekt Unge og Demokrati, som Roskilde Bibliotekerne, Roskilde Festival og Roskilde Kommune står bag.

Et væsentligt mål for projektet er at vise alternative indgange til demokratiet gennem for eksempel at bygge talerstole, der er en praktisk udfordring for eleverne med en vigtigt demokratisk funktion.

”Jeg synes projektet virker efter hensigten. Det er for eksempel gået op for flere af eleverne, at det her med at deltage i demokratiet starter tidligt, faktisk allerede i de første klasser i folkeskolen, når du skal over til elevrådsmøde”, siger Carsten Heigren.

Eleverne videodokumenterer byggearbejdet, og når talerstolene kommer ud og står, vil der være en QR-kode på siden af dem, som du kan gå ind på og se filmen om tilblivelsen af stolen på.

Der er også valgt en journalist i hver gruppe. Det ender ud i, at der bliver trykt en 12-siders avis i et mindre oplag sponseret af Politiken.

 

Få mere at vide

Projekt Unge og Demokrati:

Morten Skovvang, Roskilde Bibliotekerne, mobil. 2617 6424, mortenskovvang@roskilde.dk  
Kristoffer Birkebæk Kejser, By-, Kultur- og Miljø-sekretariatet, tlf. 4631 3408, kristofferbk@roskilde.dk  
Carsten Heigren, underviser på eux, mobil. 4015 6860 

 Læs om eux - erhvervsfaglig studentereksamen

 

Udskriv