Mange praktikpladser til elever

På flere uddannelser får elever på Roskilde Tekniske Skole hurtigt uddannelsesaftaler med virksomheder.

Inden for en række uddannelser er der mange uddannelsesaftaler til eleverne på Roskilde Tekniske Skole.

- Det er især på uddannelserne til tømrer, murer, elektriker, anlægsgartner, bygningssnedker og maskinsnedker, at det går rigtigt stærkt lige nu. Over 90 % af eleverne har praktikplads på disse uddannelser, og den positive tendens kan også ses på andre uddannelser, siger Vibeke Pakkenberg, områdedirektør på Roskilde Tekniske Skole.

Store forskelle fra skole til skole

En ny undersøgelse fra Dansk Byggeri viser store forskelle fra skole til skole, hvad angår antal uddannelsesaftaler, og Roskilde Tekniske Skole klarer sig rigtig godt.

- Arbejdet med at skaffe flere praktikpladser har været en bevidst satsning fra skolens side de senere år. Det betyder meget for eleverne og også deres forældre, at der er praktikpladser at få, når man starter på en erhvervsuddannelse, fortæller Connie Krukow, vicedirektør på skolen.

Et af de steder hvor der er blevet sat ind, er i forhold til elevernes søgning efter praktikpladser. Eleverne starter deres praktikpladssøgning tidligere nu, og får støtte og hjælp til det af skolens kontaktlærere og virksomhedskonsulenter.

Samarbejdet med virksomhederne er højt prioriteret

Samtidig har virksomhedskonsulenterne oparbejdet et godt kendskab til de forskellige brancher.

- Virksomhedskonsulenterne har en tæt kontakt med virksomhederne. Vi pejler os ind på deres profil og kultur. Når de har indgået en aftale med eleverne, ringer vi for at høre, hvordan det går med eleven i praktik. Samtidig så kender vi jo eleverne, og på den måde kan vi hjælpe med at matche virksomhed og elever, forklarer Vibeke Pakkenberg.

Klar til flere elever

Lige nu forbereder skolen sig til på det nye skoleår og glæder sig til at åbne dørene for eleverne. Vibeke Pakkenberg ser lyst på fremtiden:

- Med den positive udvikling i antallet af praktikpladser og virksomhedernes efterspørgsel på lærlinge, håber vi på flere elever, når vi starter op. Der er stadig ledige pladser, slutter hun.

Få mere at vide 

 Bliv tømrer (træfagenes byggeuddannelse)
 Bliv murer
 Bliv elektriker
 Bliv anlægsgartner
 Bliv bygningssnedker
 Bliv maskinsnedker

Se billederne

 

 

Udskriv