Med eux-elever på introtur

Elever, der starter på grundforløb 1, indgår i et planlagt forløb, så vi sikrer, at alle kommer godt fra start. Som en del af dette forløb, tager elever og undervisere på introtur med overnatning i Vrangeskov. Se hvordan det gik, da alle eux-elever var afsted.

Introforløb for alle elever på grundforløb 1

- Vi laver introforløb for alle vores nye elever. Det kan være grænseoverskridende især for 15-16-årige, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse at begynde på en ungdomsuddannelse. Det er vigtigt, at de er trygge og kommer godt i gang, så de er klar til læring. Derfor investerer vi ret mange ressourcer i introforløb, hvor de blandt andet kommer til at lære hinanden rigtig godt at kende, samtidig med at de får nogle opgaver, som de skal løse i fællesskab, fortæller Torben Matthiesen, uddannelsesleder på Roskilde Tekniske Skole.

Roskilde Tekniske Skole har kørt introforløb de eneste 5-6 år, og i 3-4 år har alle nye elever været afsted på introtur i Vrangeskov.

Se hvordan det gik, da alle de nye eux-elever fra grundforløb 1 var på introtur i Vrangeskov.
(Video: Roskilde Tekniske Skole)

Se også

Skovtur med teambuilding og overnatning (29. august 2018, nyhedsbrevet Spot på uddannelse fra Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier) 

Se billederne

  

Udskriv