Rift om elever

Eleverne på uddannelsen til industritekniker får praktikplads, og branchen begynder at se fordelene ved at have elever, der tager uddannelsen med eux.

På Roskilde Tekniske Skole er vi stolte over, at stort set alle elever på uddannelsen til industritekniker får praktikplads.

- Vi kan se, at der er rift om eleverne, og det er dejligt. Næsten alle elever står med uddannelsesaftale i hånden, og det samme gælder for vores eux-elever. Vi oplever stigende interesse for eux både fra elever og virksomhederne, fortæller Vibeke Pakkenberg, områdedirektør på Roskilde Tekniske Skole.

Mere gejst og engagement

J. E. Pedersen A/S er en maskinfabrik i Køge med 30 ansatte. De tog deres første elev med eux sidste år.

- For mig virker det som om, at vores eux-elev gerne vil lidt mere og er mere engageret. Han sætter sig ind i opgaven og forbereder sig ved at skrive notater. Jo mere viden en elev har og vil have, jo bedre er det for virksomheden, siger Thomas Larsen, som er direktør i J.E. Pedersen A/S (se billede ovenfor).

En industritekniker arbejder med at konstruere og tegne på computer. De programmerer CNC-maskinen, der kan dreje, bore og fræse i fx metal. En vigtig del af arbejdet går ud på at programmere CNC-maskinerne, og på den måde få den til at udføre arbejdet. Som industritekniker lærer eleven ligeledes at opstille maskinerne og at reparere dem.

Den gode karriere forude

Daniel Ronica Svendsen (se billede ovenfor) er virksomhedens første eux-elev, og han er glad for uddannelsen:

- Jeg kan rigtig godt lide det her med at programmere maskinen til at udføre arbejdet. Det skal være helt præcist, og så kan jeg se og vurdere resultatet med det samme. Har jeg programmeret maskinen rigtigt, kommer produktet rigtigt ud, fortæller Daniel.

Eleverne der vælger at tage eux-uddannelsen har dét ekstra:

- Vi oplever, at vores eux-elev har mere pondus, og jeg tror, det vil være oplagt for ham at gå ind i lederrollen på en virksomhed en dag. Jeg ville selv have valgt eux, hvis jeg skulle vælge i dag. Der er bare flere muligheder, siger Thomas Larsen.

At læse videre

Muligheden for at læse videre er en motivationsfaktor, der giver flere karrieremuligheder for de elever, der vælger eux:

- Når jeg tager uddannelsen med eux, får jeg et svendebrev i hånden den dag, jeg er færdig. Samtidig har jeg fået fag med på gymnasieniveau, får studenterhue og kan vælge at læse videre. Den kombination er perfekt for mig, siger Simon Juul Jensen, der også er ved at tage industriteknikeruddannelsen som eux. Han har en praktikaftale med Kaltech Gearservice, der ligger i Hvidovre - en virksomhed der blandt andet laver maskindele til forlystelserne i Tivoli. Simon har en drøm om på et senere tidspunkt at læse til maskinmester, men først vil han opbygge noget erfaring.

Eux betyder muligheder

Uanset om eux-elev vælger at læse videre, at gøre karriere i branchen eller at fortsætte arbejdet som faglært, så giver eux en masse muligheder, og det er skolens mål, at endnu flere elever og virksomheder får kendskab til muligheden.

- Vi vil fortsætte arbejdet med at synliggøre hvor værdifulde disse eux-elever er, og hvad de bidrager med til virksomhederne, slutter Vibeke Pakkenberg.

Få mere at vide

 Industritekniker med eux

 Eux - erhvervsfaglig studentereksamen

 For virksomheder: Få en elev

Se billederne

 

Udskriv