Rejser udenfor Danmark

Information til dig, der er elev eller kursist på Roskilde Tekniske Skoles adresser i august, herunder Landbrugsskolen Sjælland, HTX Roskilde og Fodterapeutskolen.

Udenrigsministeriet fraråder for nuværende alle ikke-nødvendige rejser til alle lande udenfor EU/Schengen-området frem til den 31. august 2020.

Rejser du til et land, hvortil Udenrigsministeriet fraråder rejser, skal du være opmærksom på følgende, hvis din opstart på Roskilde Tekniske Skole er tidligere end 14 dage efter din hjemkomst.

Skolen afviser af sundhedsmæssige grunde at modtage en elev eller en kursist, der har været i udlandet, bortset fra de af Udenrigsministeriet tilladte lande, fordi denne kan udgøre en smitterisiko for andre elever, kursister og skolens medarbejdere. Elever og kursister, der har været i et land, hvortil Udenrigsministeriet fraråder rejser, må derfor ikke møde på skolen før 14 dage efter hjemkomsten fra rejsen. En undtagelse er dog, hvis du kun har rejst gennem Sverige (transit) for at komme til eller fra Bornholm.

Hvis du har været på en nødvendig rejse i et land, hvortil Udenrigsministeriet fraråder rejser, fx for at have samvær med en forælder, der bor i udlandet, så tæller perioden hjemme ikke som ulovligt fravær, men i stedet som en udeblivelse fra undervisning med fysisk tilstedeværelse af sundhedsmæssige grunde. Der tilbydes fjernundervisning til elever, der har været på en nødvendig rejse i et land, hvortil Udenrigsministeriet fraråder rejser, og som skal blive hjemme i 14 dage efter hjemkomsten.

Hvis du har været på en ikke-nødvendig rejse i et land, hvortil Udenrigsministeriet fraråder rejser, så tæller perioden hjemme som ulovligt fravær. Elever, der er fraværende fra undervisningen, fordi de har været på en ikke-nødvendig rejse på trods af Udenrigsministeriets rejsevejledninger, får fravær for den manglende tilstedeværelse og dermed ikke tilbudt fjernundervisning i hjemmeperioden.

Udenrigsministeriet foretager løbende justering af deres rejsevejledninger, hvorfor du opfordres at holde dig orienteret på:
https://um.dk/da/rejse-og-ophold

Ligeledes kan du orientere dig om de danske indrejserestriktioner på: 
https://politi.dk/coronavirus-i-danmark 

Med venlig hilsen
Jesper Østrup
Direktør

 

Udskriv