Nye værksteder til elever

Roskilde Tekniske Skole tager nyt byggeri til eux- og htx-elever på Musicon i brug.

Der har været heftig byggeaktivitet på Pulsen 8 i halvandet år. Roskilde Tekniske Skole har bygget etape 2 af det byggeprojekt, som blev igangsat med en arkitektkonkurrence i 2009. Denne etape indbefatter en udbygning med 1620 m2 nye værksteder. Ud over de ekstra mange værkstedskvadratmeter, er der også ombygget 703 m2.

Roskilde Tekniske Skole har bygget nye faciliteter på Pulsen 8 i Roskilde. 1.620 m2 moderne værksteds- og undervisningsfaciliteter til skolens eux- og htx-elever.
(Video: Roskilde Tekniske Skole)

Forventningsfuld direktør

- Vi glæder os utroligt meget til at se eleverne og vores undervisere indtage værkstederne. Det er jo dem, det handler om, når vi bygger nye og moderne faciliteter. Vi forventer, at det vil give undervisningen et løft, fordi der er mere plads, lys og luft, siger Jesper Østrup, direktør for skolen.

Den nye bygning er primært tiltænkt undervisning for elever på eux og htx.

Bæredygtighed

Bæredygtighed har været indtænkt i byggeriet. Fx er der etableret grønne tage, hvor regnvandet bliver holdt tilbage i bassiner, og på den måde aflastes kloaksystemet. Loftsbelysningen er indstillet til kun at tænde, hvor der er aktivitet i de store og åbne undervisningslokaler. Det sparer på strømforbruget. Endelig er facadeplader, vinduer og loftplader fra etape 1-bygningen blevet genanvendt.

- Vi har fra starten haft det mål, at byggeriet skal være så bæredygtigt, som det er muligt for os. Den grønne omstilling står højt på den politiske dagsorden, og som skole vil vi gerne være med til at tage ansvar. Derudover så ved vi, at unge mennesker interesserer sig meget for emnet. Endelig giver det rigtig god mening set ud fra et økonomisk perspektiv, fordi fokus på bæredygtighed også betyder fokus på bedre bundlinje på langt sigt, forklarer Janne Taklo Sørensen, ressourcedirektør på Roskilde Tekniske Skole.

Ligesom jul

Underviserne på skolen glæder sig over det nye byggeri:

Hør hvad Karsten fortæller om de nye lokaler, som primært er til vores eux- og htx-elever.
(Video: Roskilde Tekniske Skole)

Flere elever

Prisen på det nye byggeri er ca. 58 mio. kroner. Skolen har i øvrigt haft en fremgang i elevtallet på 5 % ved sommeroptaget, så det giver god mening med en udvidelse og de nye flotte faciliteter for eleverne på htx og på eux, som dækker et bredt udsnit af skolens uddannelser.

Se bygningen blive opført – på et minut 
(Video: Roskilde Tekniske Skole)

Denne video handler om det betonaffald, som blev knust og genanvendt som underlag til den nye vej op til bygningen
(Video: Roskilde Tekniske Skole)

Se billederne 

 

Udskriv