Tværfagligt og praksisnært eux-projekt

Eux-elever på grundforløb 1 har et projekt, hvor de i to uger i alle fag skal arbejde med at designe og producere et produkt. Det handler om samarbejde, om at tage del i en gruppe samt om at producere til en given situation og kunde.

Koordinator og underviser Carsten fortæller om projektugerne, og hvad projektet giver til undervisningen.
(Video: Roskilde Tekniske Skole)

Få mere at vide

Med eux får du en erhvervsfaglig studentereksamen oven i din erhvervsuddannelse. Du bliver erhvervsfaglig student. På eux veksler uddannelsen mellem undervisning på skole samt praktikperioder i en virksomhed. Skolen støtter dig i at finde praktikplads. 

Roskilde Tekniske Skole tilbyder eux på mange uddannelser - læs mere:

Eux - bliv student og faglært - erhvervsfaglig studentereksamen

Se billederne 

 

 

Udskriv