Seneste nyt: Corona/COVID-19

På Roskilde Tekniske Skole gennemføres undervisning som planlagt under de gældende retningslinjer fra myndighederne, så det er trygt at færdes på skolen. Planlagte forløb fx brobygningsforløb for grundskoleelever, AMU-kurser mv. gennemføres også. Skulle der blive tale om aflysning eller ændring, så vil vi orientere herom, så hurtigt som muligt.

Opdateret 27. oktober: 
Påbud om brug af mundbind eller visir

Roskilde Tekniske Skole følger anvisningerne fra myndighederne.

Fra den 29. oktober 2020 skal alle bære mundbind eller visir, når de opholder sig i kantine, på gange, øvrige fællesarealer eller lignende på Roskilde Tekniske Skole. 

Der er ikke krav om at bære mundbind i undervisningslokaler. Der kan dog være særlige undervisningsområder, hvor der er lokal skiltning om, at der skal bæres mundbind eller visir. Denne skiltning skal man overholde. 

Kravet om brug af mundbind eller visir gælder også kantine, på gange, øvrige fællesarealer eller lignende på skolehjem og kostskoleafdeling.

Påbuddet er gældende fra den 29. oktober 2020 og frem til myndighederne ophæver det.

Det er et personligt ansvar at anskaffe sig mundbind eller visir.

Skolens elever/forældre og kursister er via e-Boks blevet orienteret direkte.

 Brev til elever/forældre og kursister - påbud om brug af mundbind og visir (27. oktober 2020)

Opdateret 27. oktober:
Brobygningsforløb aflyses

Af Undervisningsministeriets hjemmeside fremgår det, at alle brobygningsforløb med fysisk fremmøde på ungdomsuddannelsesinstitutionerne nu aflyses. Det gælder dermed alle planlagte forløb frem til nytår. Skolen afventer ny bekendtgørelse og udmelding fra ministeriet, om, hvordan der kan gennemføres alternative forløb, herunder virtuelle forløb eller forløb på elevernes egen skole, så eleverne alligevel får et godt indtryk af de mange valgmuligheder på ungdomsuddannelserne.

Opdateret 22. september:
Hjemsendelse af elever

I sidste uge har skolen for første gang måtte hjemsende elever. Der var tale om fire hovedforløb 1-hold på vvs-energiuddannelsen (ca. 30 elever i alt) på Pulsen 2, som blev hjemsendt en uges tid. Når alle hold er hjemsendt, skyldes det én elev, som er testet positiv, og som har været til undervisningen på skolen. De fire hold har været sammenlæst.

Opdateret 18. september:
Opdaterede retningslinjer til skolerne om håndtering af smittetilfælde

Sundhedsstyrelsen har 17. september opdateret retningslinjerne for skolernes håndtering af eventuelle smittetilfælde:
www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Opdaterede-retningslinjer-tydeliggoer-hvad-man-goer-ved-enkelttilfaelde-af-smitte-hos-boern-og-elever  

Roskilde Tekniske Skole har oplevet smittetilfælde. I alle tilfælde kontakter vi myndighederne for rådgivning, så det enkelte smittetilfælde håndteres korrekt. Vi kommunikerer til eleverne på deres sædvanlige læringsplatforme og via e-Boks.

Forældre med børn, der sendes hjem i forbindelse med smittetilfælde i dagtilbud eller skoler, kan få mere information i Sundhedsstyrelsens pjece:
Har dit barn symptomer, der kan være COVID-19, eller er der smitte i dit barns dagtilbud eller skole? 

Opdateret 11. september:
Fremmøderegler ved mistanke om smitte med COVID-19

På grund af det øgede smittetryk i samfundet, får vi en del henvendelser fra elever og forældre, som er i tvivl om fremmødereglerne, hvis man har symptomer på at være smittet med COVID-19.

Roskilde Tekniske Skole følger myndighedernes regler og anvender et forsigtighedsprincip, så det er trygt at færdes på skolen. Vi kommunikerer til eleverne på deres sædvanlige læringsplatforme og via e-Boks. 

Elever som skulle være i tvivl om, hvordan de skal forholde sig, bør kontakte deres underviser/kontaktlærer eller skolens vejledning på 46 300 400.

Sundhedsstyrelsen har netop udgivet et informationsmateriale til forældre:
Informationsmateriale fra Sundhedsstyrelsen: Har dit barn symptomer, der kan være COVID-19, eller er der smitte i dit barns dagtilbud eller skole?  

Hvad skal du gøre, hvis du bliver syg?

Film fra Sundhedsstyrelsen, 7. juli 2020:

Sundhedsstyrelsens generelle råd 

 

 

Udskriv