Ny vej ind til Vilvorde

Netop nu bliver der gravet og kørt jord væk ved Roskilde Tekniske Skole, Vilvorde. Skolen samarbejder med Roskilde Kommune om en ny vej ind til Søndermarksvej.

- Vi har set frem til at få dette projekt udført. Det skal forebygge, at der sker ulykker i T-krydset ud for Vilvorde. Tilslutning af Søndermarksvej flyttes fra den eksisterende vej, der løber lige ud i Køgevej ved Vilvorde, til et slynget forløb over skolens jord til lyskrydset ved Vor Frue, siger Janne Taklo Sørensen, ressourcedirektør på Roskilde Tekniske Skole.

Personale og elever involveret

Roskilde Tekniske Skole er involveret i projektet fra projektering til aflevering af den færdige vej.

- Oplægget til den nye linjeføring af Søndermarksvej kommer fra personalet. Vores anlægsgartnerelever har udformet de første skitser til planteplan for den plantning, der skal etableres mellem det nye vejstykke og Køgevej. Det er spændende for elever at blive inddraget i sådan et projekt, forklarer Janne Taklo Sørensen.

Anlægsgartnerelever skal sammen med kommunens folk tilplante arealerne som den sidste del af projektet.

Mere trafiksikkerhed til lokalområdet

- Vi glæder os til at kunne tilbyde vores elever og medarbejdere en mere sikker trafikvej til Vilvorde. Samtidig vil projektet medvirke til at gøre vejen til det store kolonihaveområde bag Vilvorde meget mere sikker. Samtidig bliver det bliver mere sikkert at færdes på cykel fra Vor Frue ind til Roskilde, slutter ressourcedirektøren.

Anlægsarbejdet foretages af entreprenør M. J. Eriksson A/S og forventes færdigt ved årsskiftet.

Se den nye vej ind til Vilvorde
(Video: Roskilde Tekniske Skole)

Se billederne

 

 

Udskriv