Udvidet partnerskabsaftale på det grønne område

Partnerskabsaftale mellem Herlev Kommune, Danske Anlægsgartnere og Roskilde Tekniske Skole er fornyet og udvidet med anlægsgartnervirksomheden OKNygaard.

Partnerskabsaftalen blev underskrevet ved et partnerskabstræf den 8. januar på Roskilde Tekniske Skoles grønne afdeling Vilvorde i Roskilde. Aftalen gælder for perioden 2020-2021 og har fokus på at sikre, at der fortsat er kvalificeret arbejdskraft inden for det grønne område. Samlet set dækker partnerne Herlev Kommunes unge, fra de begynder i folkeskolen over i en ungdomsuddannelse, til de kommer ud på arbejdsmarkedet.

Grøn interesse

Formålet med aftalen er at skabe øget interesse for det grønne område hos folkeskoleelever, forældre, lærere og vejledere, så flere unge vælger en erhvervsuddannelse inden for det grønne område enten lige efter folkeskolen eller senere. Aftalen har nemlig også som formål at støtte ufaglærte og voksne ledige i op- og omkvalificering til det grønne område.

Kendskab og nysgerrighed

Folkeskoleelever i Herlev Kommune vil i undervisningen konkret komme til at lave produkter og prøve kræfter med praktiske opgaver inden for det grønne område gennem deres skoletid. Gennem praktisk erfaring vil de både få lærerige oplevelser, få skabt nysgerrighed og blive bedre rustet til valget af ungdomsuddannelse. Samtidig skal de og deres forældre have kendskab til karriere- og videreuddannelsesmuligheder med en grøn uddannelse.

Virksomheder inddrages

Allerede i folkeskolen inddrages det lokale erhvervsliv, så det sikres, at folkeskoler og erhvervsliv har godt kendskab til hinanden, men også voksne ledige skal have åbnet øjnene for de gode muligheder inden for det grønne område. Med den nye partner OKNygaard, som er en af Danmarks største anlægsgartnervirksomheder, tydeliggøres koblingen til det private erhvervsliv.

- Faglig stolthed giver bedre opgaveløsning. Vi har over 120 elever og lærlinge i virksomheden og har svært ved at få nok. Derfor skal vi ud i folkeskolerne og fange de unges interesse, fortalte direktør Kim Aaskov.

Samarbejde er sjovt

- Det er sjovt, når det lykkes med samarbejdet omkring elever og rekruttering. Ordet om det gode projekt er begyndt at sprede sig. Det formaliserede samarbejde er væsentligt og det er 3. gang vi genbekræfter aftalen. Samarbejdet med Herlev Kommune fungerer fint og bidrager til at give folkeskoleelever gode grønne oplevelse og til at synliggøre at vi er mere end en regional skole, udtaler Roskilde Tekniske Skoles direktør Jesper Østrup.

Se billederne

 

Udskriv