Ny partnerskabsaftale skal sikre flere faglærte unge

Masser af jobs venter de unge, der vil rette deres interesse mod erhvervsuddannelserne, lover parterne bag en ny aftale, der skal sikre flere faglærte unge.

Dansk Byggeri, NEXT Uddannelse København, Roskilde Tekniske Skole, 3F Høje-Taastrup, Vallensbæk Kommune og Høje-Taastrup Kommune har indgået en ny partnerskabsaftale, som skal medvirke til at et øget antal unge søger og fuldfører en erhvervsuddannelse inden for bygge- og anlægsfagene.

Aftalen gælder for årene 2020-2022 og vil have et nyt, forstærket fokus på at skabe motivation blandt unge for at søge ind på en erhvervsuddannelse. Dermed kan de unge blive en del af den faglærte arbejdskraft, som bygge- og anlægsbranchen kraftigt efterspørger.

Tidligere har partnerskabets aftaler især haft fokus på at hjælpe ledige faglærte i beskæftigelse i bygge- og anlægsfagene. Men da der i disse år er en udpræget mangel på arbejdskraft i branchen, vil den nye aftales fokus primært være på at uddanne flere faglærte.

3F Høje-Taastrup er ny samarbejdspartner i aftalen og skal bl.a. sammen med kommunerne hjælpe ledige inden for bygge- og anlægsfagene i beskæftigelse. Kommunerne har derudover ansvaret for at sikre elever i folkeskolen - og deres forældre – mere viden om de muligheder, som en erhvervsuddannelse kan åbne for, fx gennem virksomhedsbesøg og forløb med virksomhederne.

Erhvervsuddannelserne opkvalificerer de unge og bistår dem bl.a. i det praktikplads-opsøgende arbejde. Erhvervsskolerne hjælper ligeledes virksomheder med at finde elever og supporterer, når der indgås uddannelsesaftaler.

Dansk Byggeri repræsenterer de medlemsvirksomheder, som kan tilbyde praktikforløb til de unge og dermed være med til at sikre, at flere fuldfører en erhvervsuddannelse.
Gennem videndeling og styrket samarbejde vil parterne medvirke til, at en større andel unge vælger erhvervsfaglige uddannelser, at de lykkes med at finde en praktikplads og gennemføre uddannelsen, og at de efterfølgende finder fodfæste på arbejdsmarkedet.

Fakta:

I Høje-Taastrup Kommune søgte 21,1 % af folkeskolens afgangselever i 2019 ind på en erhvervsuddannelse. I Vallensbæk var det 13,6 %. Begge kommuner har, sammen med syv andre hovedstadskommuner, indgået en fælles målsætning for 2020 om, at 25 % af de unge i Region Hovedstaden vælger en erhvervsuddannelse efter folkeskolen.

Sagt om partnerskabsaftalen:

Mads Raaschou, formand for Dansk Byggeri Hovedstaden:

- Det er rigtigt godt, at vi nu har fornyet vores aftale. Og dejligt, at vi kan køre videre med både Høje-Taastrup og Vallensbæk. Vi startede for efterhånden lang tid siden med en fælles indsats for at finde lærepladser til alle unge, som tog en erhvervsuddannelse. Siden har samarbejdet også udviklet sig til forskellige indsatser i folkeskolerne - Byggeboxen her i Nærheden er fx et af initiativerne - som kan være med til at få flere unge til at åbne øjnene for de mange muligheder, en erhvervsuddannelse inden for vores branche giver. Jeg er specielt glad for, at vi også har 3F med. Det er jo i både kommunens, virksomhedernes og fagbevægelsens interesse, at vi får uddannet så mange faglærte som muligt, og at de lokale virksomheder også i fremtiden kan få de medarbejdere, de har brug for, siger Mads Raaschou, formand for Dansk Byggeri Hovedstaden.

Søren Grøn, afdelingsformand for 3F Høje-Taastrup:

- Vi er glade for at være blevet en del af partnerskabsaftalen og derved kunne være med til at få unge til at vælge en håndværksmæssig uddannelse med særlig fokus inden for byggeriet. Vi er også glade for samtidig at fastholde det fokus, vi ellers har haft sammen med Jobcentret, på at få vores ledige håndværkere i arbejde, siger Søren Grøn, afdelingsformand for 3F Høje-Taastrup.


Michael Ziegler, borgmester i Høje-Taastrup Kommune:

- Der er gode perspektiver i, at partnerskabet med Dansk Byggeri, erhvervsskolerne og nu også 3F Høje-Taastrup fremover sætter fokus på, at langt flere unge får mod på og gennemfører en uddannelse inden for byggefagene: Samfundet har hårdt brug for flere unge med ”kloge hænder”. Partnerskabet har hidtil haft succes med at få unge og ledige i praktik og job inden for byggefagene, og den opgave vil fortsat blive løst, men ledigheden er stort set væk, og vi har brug for i stedet at øge interessen for byggefagene, siger Michael Ziegler, borgmester i Høje-Taastrup Kommune, som hilser 3F Høje-Taastrup særligt velkommen som ny deltager i partnerskabet.

Vibeke Pakkenberg, områdedirektør, Roskilde Tekniske Skole:

- Roskilde Tekniske Skole glæder sig til at fortsætte samarbejdet i den nye partnerskabsaftale. Vi ser frem til, at vi sammen får skabt gode rammer til at uddanne faglært arbejdskraft, som kommer både elever og virksomheder til gode. Eleverne får en kompetencegivende erhvervsuddannelse, som giver dem gode jobmuligheder, og virksomhederne sikrer sig kvalificeret arbejdskraft, når de løfter ansvaret med praktikpladser, siger Vibeke Pakkenberg, områdedirektør, Roskilde Tekniske Skole.

Vibeke B. Uhrenholt Wiingaard, praktikcenterchef, NEXT Uddannelse København:

- NEXT - Uddannelse København har i 2019 haft 450 elever til svendeprøve på bygningsstruktør-, anlægsstruktør-, brolægger-, møbelsnedker-, bygningssnedker-, murer- og tømrer-uddannelserne. Alle elever, som nu er færdiguddannede og faglærte svende, har alle været i lære i bygge- og anlægsvirksomheder i Region Hovedstaden. Selv om der er mange unge, som på NEXT er blevet udlært indenfor byggeriet i 2019, så er det slet ikke nok i forhold til den efterspørgsel på lærlinge, som skolen oplever fra virksomhederne indenfor byggefagene, siger Vibeke B. Uhrenholt Wiingaard, praktikcenterchef, NEXT Uddannelse København.

Se billederne

 

Udskriv