Roskilde Tekniske Skole tilbyder AMU som fjernundervisning under coronakrisen

For at tilgodese danske virksomheder under coronakrisen tilbyder skolen nu AMU-kurser som fjernundervisning.

Der er foreløbig tale om udvalgte kurser. Nogle retter sig mod hoteller og servicebranchen med blandt andet onlinekurser i kundebetjening, andre handler om brugen af CAD og tegneprogrammer, som jo i forvejen er rent digitale.

- Der arbejdes på at øge udbuddet af onlineaktiviteter på AMU-området, for at tilgodese endnu flere brancheområder, fortæller områdedirektør Vibeke Pakkenberg, som lover, at der vil blive arbejdet hårdt for at opfylde virksomhedernes kursusbehov.

- Et AMU-kursus er en oplagt mulighed, da der kan ske opkvalificering af medarbejdere, i denne corona-periode, hvor mange virksomheder har vigende aktiviteter eller helt må holde lukket. Samtidig med, at medarbejderne opkvalificeres og har meningsfuld aktivitet som gavner virksomheden, så kan der opnås VEU-godtgørelse. I opgangstider har medarbejderne ofte ikke tid til at tage efteruddannelse, så det er en god idé at benytte den mulighed, som nu er opstået, lyder opfordringen fra Vibeke Pakkenberg.

Kurserne kan ses på www.rts.dk/kurser, hvor man kan få et hurtigt overblik over de kurser, som gennemføres som fjernundervisning ved at klikke på AMU Online:

 AMU Online 

Dansk Erhverv og brancheforeningen Danske Erhvervsskoler har netop efterlyst, at der blev gennemført flere AMU-kurser som fjernundervisning og det er denne opfordring, som skolen nu følger op på.

I hvilket omfang er det muligt at tage efteruddannelse i lønkompensationsperioden?

Medarbejderen kan efter aftale med virksomheden deltage i voksen- og efteruddannelse under hjemsendelse med lønkompensation fra staten. Det er dog under forudsætning af, at hverken virksomhed eller medarbejder søger og modtager VEU-godtgørelse/SVU samtidig. Virksomhed eller medarbejder kan således ikke modtage dobbelt tilskud i form af både lønkompensation fra staten og VEU-godtgørelse/SVU.

Hvis medarbejderen under uddannelsen får udbetalt løn, der følger af lønkompensation fra staten, skal medarbejderen kunne stå til rådighed for virksomheden med 1 dags varsel.

Deltagerbetaling på kurset dækkes som udgangspunkt af virksomhed eller medarbejder.

Medarbejdere og virksomheder kan overveje at benytte selvvalgt eller aftalt uddannelse, såfremt der er adgang til dette gennem overenskomsten. I disse tilfælde kan medarbejderens løntab blive dækket af kompetencefondsmidler og VEU-godtgørelse, mens lønkompensationen fra staten frafalder i uddannelsesperioden. Efter endt uddannelsesperiode kan virksomheder søge lønkompensation fra staten, såfremt de opfylder de alment gældende betingelser for statslig lønkompensation.

Se også

 Fjernundervisning i AMU er en oplagt mulighed under Corona-krisen (pressemeddelelse, 20. marts 2020, Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier) 

 Fjernundervisning kan opkvalificere medarbejdere, mens lønudgift dækkes (25. marts 2020 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering)

 

Udskriv