Seneste nyt: Corona/COVID-19

På Roskilde Tekniske Skole gennemføres undervisning under de gældende retningslinjer fra myndighederne, som løbende kan følges via coronasmitte.dk og uvm.dk/corona. Skolens omstilling, vejledning og øvrige funktioner kan kontaktes som normalt.

Opdateret 14. juni 2021
Normalisering på vej på Roskilde Tekniske Skole

Som led i genåbningen af børne- og undervisningssektoren har Undervisningsministeriet meddelt, at der frem til 1. august fortsat er krav om, at elever at elever, gæster og kursister på erhvervsskoler skal kunne fremvise en negativ test for COVID-19, for at kunne færdes på skolen.

Skolen tilbyder fortsat selvtests på skolens adresser, hvor supervisors via instruktion gennemfører selvtests.

Krav om mundbind/visir ophæves pr. 14. juni 2021.

Skolen har fortsat fokus på at efterleve sundhedsmyndighedernes generelle krav og anbefalinger for hygiejne, rengøring, udluftning mv.

Opdateret 6. maj 2021
Sådan afvikles selvtest på Roskilde Tekniske Skole

Som led i genåbningen af børne- og undervisningssektoren har Undervisningsministeriet indført krav til, at elever og kursister på erhvervsskoler skal kunne fremvise en negativ test for COVID-19, for at kunne fremmøde fysisk til undervisning på skolen.

Elever og kursister skal testes i henhold til følgende krav:

På ungdoms- og voksenuddannelser er fremmøde og ophold betinget af, at elever og kursister har dokumentation for gennemført test inden for de seneste 72 timer, dog højst to gange om ugen. Det bør tilstræbes at testene ligger med et passende interval, eksempelvis med mindst to døgns mellemrum.

Skolen tilbyder selvtests på skolens adresser, hvor supervisors via instruktion gennemfører selvtests.

I forbindelse med registrering af testresultatet installerer eleven eller kursisten Kviktest App'en. Testresultat bliver indberettet til Sundhedsdatastyrelsen, der bruger oplysningerne til at følge smitteudviklingen i Danmark.

Indberettede testsvar videreformidles til sundhed.dk, så elever og kursister inden for 24 timer kan fremvise deres teststatus til brug for den løbende kontrol og øvrig dokumentation.

Vejledning til kursister og elever i forbindelse med selvtest gennem næsepodning

En elev/kursist, der er fyldt 15 år, giver selv informeret samtykke til test, når en elev/kursist deltager i en superviseret selvtest.

Testen er en såkaldt antigen test/kviktest som foregår i næsen, og rent praktisk foregår det på følgende måde:

  • Supervisor udleverer test og instruerer testforløbet
  • Eleven/kursisten tager en vatpind/podepind og indfører den 2-3 cm i næsen i retning mod øret
  • Når podepinden er på plads roteres den 4 gange igennem 15 sekunder ind mod næseskillevæggen, dette gøres i begge næsebor. Det er samme podepind, der bruges
  • Efter podningen skal podepinden ned i et rør med væske. Bufferrøret trykkes sammen for at trække væsken ud af podepinden. Dette er vigtigt af hensyn til et retvisende testresultat
  • Hætten sættes på og nu skal 4 dråber dryppes ned i kassettens prøvebrønd med en vinkel på 90 grader
  • Testresultatet aflæses efter 15-30 minutter
  • Supervisor indsamler tests og testresultater

Opdateret 16. april 2021
Aftale om genåbning pr. 21. april 

15. april indgik et bredt flertal i Folketinget ”Aftale om udmøntning af genåbning pr. 21 april 2021”. Af aftalen fremgår det, at der vil blive geografisk differentieret genåbning med 100 % fremmøde på erhvervsuddannelserne.

Konkret betyder det for Roskilde Tekniske Skole, at vi kan genåbne 100 % for skolens elever på Landbrugsskolen Sjælland i Høng, mens resten af skolens elever forsætter undervisningen som hidtil. De berørte elever får via brev direkte besked om, hvordan genåbningen sker.

Opdateret 7. april 2021
Afvikling af selvtest i forbindelse med ekstra genåbning af skolen 

Roskilde Tekniske Skole følger retningslinjerne fra myndighederne, og vi er glade for at kunne begynde at tage imod vores elever igen. Som led i den ekstra genåbning indføres selvtest på skolen. 

 Brev fra børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz Theil (29. marts 2021)

Opdateret 19. marts 2021
Ekstra genåbning af skolen

Partierne er enige om en yderligere genåbning. Det betyder, at fra mandag den 22. marts 2021 kan afgangselever i grundskoler samt på ungdoms- og voksenuddannelser i Region Hovedstaden undervises efter samme model som resten af landet. Dvs. med 50 % fremmøde (hver anden uge). Desuden gives mulighed for fuldt fremmøde for elever, der skal deltage i certifikatfag og for elever i skolepraktik (Praktikcenter).

For AMU-området betyder det, at alle kurser med varighed på under en uge samt certifikatkurser afvikles. Længerevarende AMU-kurser gennemføres med 50 % fremmøde (hver anden uge).

Skolens elever orienteres direkte fra undervisningsafdelingerne om, hvordan undervisningen gennemføres.

Elever på skolehjem må bo på skolehjemmet i de perioder, hvor de er til undervisning med fremmøde.

Krav om negativt/ikke-påvist testsvar

Ved fremmøde på skolen er det et krav fra myndighederne, at man kan fremvise et negativt eller ikke-påvist Covid-19 testsvar, der højst er 72 timer gammelt. Alle elever og kursister skal anvende Regionens testcentre. PCR test og kviktests er godkendt.

Opdateret 11. marts 2021: 
Gradvis genåbning af skolen

Fra mandag den 15. marts 2021 vil skolen gradvis kunne genåbne ud fra de retningslinjer, regeringen og myndighederne har fastlagt.

I Høng og Vrange Skov i Ringsted må GF2-elever og hovedforløbselever, som afslutter der deres uddannelser inden for 6 måneder, modtage undervisning på skolen hver anden uge. Hovedforløbselever, som ikke afslutter deres uddannelse inden for 6 måneder, må modtage undervisning på skolen, udendørs på skolens adresse, én dag om ugen.

I Roskilde må elever på erhvervsuddannelser og htx modtage undervisning på skolen, udendørs på skolens adresse, én dag om ugen. De omfattede elever vil modtage information direkte fra undervisningsafdelingerne om, hvordan undervisningen gennemføres.

Krav om negativt/ikke-påvist testsvar

Ved fremmøde på skolen er det et krav fra myndighederne, at man kan fremvise et negativt eller ikke-påvist Covid-19 testsvar, der højst er 72 timer gammelt. Alle elever og kursister skal anvende Regionens testcentre. PCR test og kviktests er godkendt.

Opdateret 4. marts 2021:
Brev fra ministre til skolens elever

Roskilde Tekniske Skole følger retningslinjerne fra myndighederne, skolens skal elever fortsat skal have fjernundervisning foreløbig frem til og med 15/3 2021.

Børne- og undervisningsministeren og social- og ældreministeren har udsendt brev til elever på erhvervsuddannelserne og gymnasieuddannelserne om trivsel og mental sundhed, som indeholder gode råd og muligheder for at få hjælp:
Brev om trivsel 3. marts 2021)

Opdateret 24. februar 2021:
Skærpede tiltag forlænges til 15/3

Roskilde Tekniske Skole følger retningslinjerne fra myndighederne. Det betyder, at skolens elever fortsat skal have fjernundervisning foreløbig frem til og med 15/3 2021. Eleverne orienteres via skolens normale læringsplatforme.

Opdateret 29. januar 2021:
Skærpede tiltag forlænges til 28/2

Roskilde Tekniske Skole følger retningslinjerne fra myndighederne. Det betyder, at skolens elever fortsat skal have fjernundervisning foreløbig frem til og med 28/2 2021. Eleverne orienteres via skolens normale læringsplatforme.

Opdateret 14. januar 2021:
Skærpede tiltag forlænges til 7/2

Roskilde Tekniske Skole følger retningslinjerne fra myndighederne. Det betyder, at skolens elever fortsat skal have fjernundervisning foreløbig frem til og med 7/2 2021. Eleverne orienteres via skolens normale læringsplatforme.

Opdateret 4. januar 2021:
Nye grundforløb 2, som skulle være startet 11/1 rykkes til 18/1

Roskilde Tekniske Skole følger retningslinjerne fra myndighederne. For at sikre den bedst mulige opstart på de nye grundforløb 2 rykkes den planlagte opstart 11/1 til 18/1. De berørte elever får direkte orientering via e-Boks.

 Brev til elever/forældre på Roskilde Tekniske Skole (udsendes via e-Boks 4. januar 2021)

Opdateret 30. december:
Skærpede tiltag forlænges til 17. januar

Roskilde Tekniske Skole følger retningslinjerne fra myndighederne. Det betyder, at skolens elever fortsat skal have fjernundervisning foreløbig frem til og med 17/1 2021, hvilket de orienteres om via e-Boks. Nye elever samt hold som skal starte fra den 11/1 vil i starten af uge 1 også få orientering via e-Boks.

 Brev til elever/forældre på Roskilde Tekniske Skole (udsendes via e-Boks 30. december 2020)

Opdateret 10. december:
Elever på hele Sjælland overgår til fjernundervisning

Roskilde Tekniske Skole følger retningslinjerne fra myndighederne. Det betyder, at skolens elever hjemsendes til fjernundervisning. Fra 11/12 2020 kl. 16 og foreløbig til og med den 3/1 2021 gælder det også skolens elever i Høng og Vrangeskov, som før ikke var omfattet af hjemsendelsen.

Prøve- og eksamensforløb forventes at blive gennemført som planlagt. Det samme gælder en række certifikatkurser på AMU-området.

De berørte elever/forældre og kursister bliver orienteret direkte via e-Boks.

Opdateret 7. december:
Elever på ungdomsuddannelser overgår til fjernundervisning

Roskilde Tekniske Skole følger retningslinjerne fra myndighederne. Det betyder, at skolens elever hjemsendes til fjernundervisning gældende fra den 9/12 2020 og foreløbig til og med den 3/1 2021. Elever i Høng og Vrangeskov er ikke omfattet af hjemsendelsen. 

Prøve- og eksamensforløb forventes at blive gennemført som planlagt. Det samme gælder en række certifikatkurser på AMU-området. 

Skolens elever/forældre og kursister bliver orienteret direkte via e-Boks.

 Brev til elever/forældre og kursister på Roskilde Tekniske Skole (udsendes via e-Boks 8. december 2020)

 Brev til elever/forældre på HTX Roskilde (udsendes via e-Boks 8. december 2020)

 Brev til praktikvirksomheder (udsendes via e-Boks 8. december 2020)

Se også: Bekendtgørelse om lukning og genåbning samt andre særlige restriktioner for skoler og uddannelsesinstitutioner m.v. i forbindelse med af håndtering af covid-19

Opdateret 27. oktober: 
Påbud om brug af mundbind eller visir

Roskilde Tekniske Skole følger anvisningerne fra myndighederne.

Fra den 29. oktober 2020 skal alle bære mundbind eller visir, når de opholder sig i kantine, på gange, øvrige fællesarealer eller lignende på Roskilde Tekniske Skole. 

Der er ikke krav om at bære mundbind i undervisningslokaler. Der kan dog være særlige undervisningsområder, hvor der er lokal skiltning om, at der skal bæres mundbind eller visir. Denne skiltning skal man overholde. 

Kravet om brug af mundbind eller visir gælder også kantine, på gange, øvrige fællesarealer eller lignende på skolehjem og kostskoleafdeling.

Påbuddet er gældende fra den 29. oktober 2020 og frem til myndighederne ophæver det.

Det er et personligt ansvar at anskaffe sig mundbind eller visir.

Skolens elever/forældre og kursister er via e-Boks blevet orienteret direkte.

 Brev til elever/forældre og kursister - påbud om brug af mundbind og visir (27. oktober 2020)

Opdateret 27. oktober:
Brobygningsforløb aflyses

Af Undervisningsministeriets hjemmeside fremgår det, at alle brobygningsforløb med fysisk fremmøde på ungdomsuddannelsesinstitutionerne nu aflyses. Det gælder dermed alle planlagte forløb frem til nytår. Skolen afventer ny bekendtgørelse og udmelding fra ministeriet, om, hvordan der kan gennemføres alternative forløb, herunder virtuelle forløb eller forløb på elevernes egen skole, så eleverne alligevel får et godt indtryk af de mange valgmuligheder på ungdomsuddannelserne.

Opdateret 22. september:
Hjemsendelse af elever

I sidste uge har skolen for første gang måtte hjemsende elever. Der var tale om fire hovedforløb 1-hold på vvs-energiuddannelsen (ca. 30 elever i alt) på Pulsen 2, som blev hjemsendt en uges tid. Når alle hold er hjemsendt, skyldes det én elev, som er testet positiv, og som har været til undervisningen på skolen. De fire hold har været sammenlæst.

Opdateret 18. september:
Opdaterede retningslinjer til skolerne om håndtering af smittetilfælde

Sundhedsstyrelsen har 17. september opdateret retningslinjerne for skolernes håndtering af eventuelle smittetilfælde:
www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Opdaterede-retningslinjer-tydeliggoer-hvad-man-goer-ved-enkelttilfaelde-af-smitte-hos-boern-og-elever  

Roskilde Tekniske Skole har oplevet smittetilfælde. I alle tilfælde kontakter vi myndighederne for rådgivning, så det enkelte smittetilfælde håndteres korrekt. Vi kommunikerer til eleverne på deres sædvanlige læringsplatforme og via e-Boks.

Forældre med børn, der sendes hjem i forbindelse med smittetilfælde i dagtilbud eller skoler, kan få mere information i Sundhedsstyrelsens pjece:
Har dit barn symptomer, der kan være COVID-19, eller er der smitte i dit barns dagtilbud eller skole? 

Opdateret 11. september:
Fremmøderegler ved mistanke om smitte med COVID-19

På grund af det øgede smittetryk i samfundet, får vi en del henvendelser fra elever og forældre, som er i tvivl om fremmødereglerne, hvis man har symptomer på at være smittet med COVID-19.

Roskilde Tekniske Skole følger myndighedernes regler og anvender et forsigtighedsprincip, så det er trygt at færdes på skolen. Vi kommunikerer til eleverne på deres sædvanlige læringsplatforme og via e-Boks. 

Elever som skulle være i tvivl om, hvordan de skal forholde sig, bør kontakte deres underviser/kontaktlærer eller skolens vejledning på 46 300 400.

Sundhedsstyrelsen har netop udgivet et informationsmateriale til forældre:
Informationsmateriale fra Sundhedsstyrelsen: Har dit barn symptomer, der kan være COVID-19, eller er der smitte i dit barns dagtilbud eller skole?  

Hvad skal du gøre, hvis du bliver syg?

Film fra Sundhedsstyrelsen, 7. juli 2020:

Sundhedsstyrelsens generelle råd 

 

 

Udskriv