Roskilde Tekniske Skole i fint, internationalt selskab

Der er mange muligheder for at komme ud at rejse under din uddannelse. Roskilde Tekniske Skole er nu en Erasmus+ akkrediteret institution med fortsat gode muligheder for udlandsophold.

Hvert år krydser studerende fra mange forskellige slags uddannelsesinstitutioner grænserne i Europa for at gennemføre en del af deres uddannelse i et andet land. På Roskilde Tekniske Skole tager mange elever ud for at opleve verden og deres uddannelse på den måde.

Yon uddanner sig til greenkeeper, og i 2020 var han en af de elever, som tog afsted.

- Jeg har været i Skotland i fire uger, hvor jeg var en del af teamet i en golfklub. Jeg fik set nogle andre måder at udføre arbejdet på i nogle helt andre omgivelser. Det var en kæmpe stor oplevelse, og det har udviklet mig meget, både fagligt og personligt, fortæller Yon. I dag er han hjemme igen og har læreplads hos Ledreborg Palace Golf Club ved Roskilde.

Flere muligheder for at komme ud

Når elever vælger at tage afsted på studieophold i udlandet, kan de gøre det på flere måder. Nogle elever vælger at tage længerevarende ophold, som svarer til den praktik, de skal have, når de tager en erhvervsuddannelse, fx et halvt år. Andre tager afsted på kortere ophold.

EU’s uddannelsesprogram, Erasmus+, understøtter de unges ønske om at rejse ud under uddannelse på både kortere og længere ophold. Roskilde Tekniske Skole er netop blevet akkrediteret i Erasmus+.

- Det betyder, at vi frem til 2027 er sikre på, at vi er en del af Erasmus+. Det er vi meget glade for. Vi får denne akkreditering, fordi vi har et klart mål for, hvad vi vil med vores internationale arbejde, nemlig at internationalisering er en integreret del af undervisningen og dagligdagen på skolen. Akkrediteringen giver den fornødne ro i forhold til, at vi kan få det aspekt ud at leve blandt alle elever og ansatte, forklarer Pernille Bjerre, som er ansat på Roskilde Tekniske Skole som international koordinator.

Akkrediteringen gælder også ansatte på skolen. Det betyder, at medarbejderne har en mulighed for at opleve deres funktion og opgaveløsninger i andre lande.

Prioriteret indsats

Roskilde Tekniske Skole har prioriteret indsatsen på det internationale område. Det er der flere årsager til:

- Målet med internationalisering på Roskilde Tekniske Skole er at øge accepten af og forståelsen for internationale forhold og aspekter. Vi tror på, at det styrker elevernes kompetencer i en globaliseret verden. Et arbejdsfælleskab i et andet land giver langt mere såvel social som faglig indsigt end en ferierejse. Disse indsigter tager eleverne med hjem og deler med de andre elever og undervisere. Det er med til at berige vores undervisning og danner og styrker de unges udvikling. Derudover kan vi se, at mange unge gerne vil rejse i forbindelse med deres uddannelse. Ved at prioritere området tror vi på, at vi bliver en mere attraktiv erhvervsskole for unge med lyst til at opleve verden, siger Connie U. Krukow, vicedirektør på skolen.

www.rts.dk/internationalt kan man læse mere om mulighederne og se eksempler på elevernes fortællinger.

Fakta

Roskilde Tekniske Skole sender årligt omkring 120 elever ud på kortere (2-4 uger) Erasmus ophold, 15 elever på ErasmusPRO (minimum 3 mdr.) og 10 lærere på Jobshadowing.

Se billederne

 

 

Udskriv