Bæredygtige erhvervsuddannelser holdt temauge

Som ny Unesco Verdensmålsskole havde Roskilde Tekniske Skole fokus på FN’s verdensmål og bæredygtighed i uge 18. Midt i en genåbningsuge var der både virtuelle og fysiske undervisningsaktiviteter på skolens undervisningsafdelinger.

Hvis man vil tiltrække de dygtige hoveder og hænder fra Roskilde Tekniske Skole, skal man prioritere bæredygtige produkter, og der skal være plads til alle på arbejdspladsen. Det er svaret, hvis man spørger eleverne.

Roskilde Tekniske Skoles elever har hen over vinteren deltaget i en landsdækkende undersøgelse, udviklet af iLoveGlobalGoals i samarbejde med Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier, Epinion og Danmarks Statistik. Undersøgelsen stiller skarpt på, hvordan erhvervsskoleelevernes fremtidige bæredygtige arbejdsplads skal se ud med udgangspunkt i FN’s verdensmål.

Ligestilling, gode arbejdsforhold og høje standarder

Gode arbejdsforhold og ligestilling scorer højt i undersøgelsen. Samtidig er erhvervsskoleeleverne interesserede i, hvad arbejdspladsen reelt laver. Arbejdspladsens produkter skal helst leve op til høje standarder, og bæredygtig teknologi skal udvikles løbende.

Konklusionerne i den landsdækkende undersøgelse gælder også på skoleniveau, hvor Roskilde Tekniske Skoles elever bakker op om de såkaldte bæredygtighedsindikatorer, som de synes er vigtige i deres valg af arbejdsplads. Deres top tre er:

  1. Egne produkter og/eller ydelser skader ikke mennesker i produktionen
  2. Egne produkter og/eller ydelser skader ikke dyr eller dyreliv
  3. Ny bæredygtig teknologi udvikles løbende

En af de elever, som udtaler sig til Handletanken iLoveGlobalGoals er Oliver, som er i lære som personvognsmekaniker:

- Der skal fokus på affaldssortering, og der skal genbruges flere dele af bilen i stedet for at skrotte den med det samme.

Masser af emner

Aktiviteterne i uge 18 spændte vidt og afspejlede de problemstillinger og udfordringer, som var relevante på elevens specifikke uddannelsesområde. Blandt nogle af emnerne var:

  • Nye løsninger fx i forhold til bæredygtige materialer i byggeriet eller i produktion af planter i gartnerier
  • Affaldshåndtering og nudging
  • Genbrug af materialer
  • Livscyklusanalyse i designprocesser
  • Forbrug og mulighed for CO2-reduktion
  • Drøftelser af etik og bæredygtighed

Det var første gang, der blev holdt temauge med fokus på bæredygtighed og verdensmålene. Tanken er, at det skal ligge som fast fokus i årlige temauger.

"Unesco verdensmålsskole" – en betegnelse der forpligter

Temaugen er en måde at komme i gang med det arbejde, som skolen er forpligtet til at gøre som Unesco verdensmålsskole.

- Som Unesco verdensmålsskole forpligter skolen sig på, at vi både i skolens drift og i undervisningen skal stræbe efter at tænke og handle mere klimabevidst og bæredygtigt, fortæller Roskilde Tekniske Skoles kvalitetschef Lea Bergstedt. Hun fortsætter:

- Vi kigger fx på, hvordan vi affaldssorterer og energioptimerer skolens bygningsmasse.

I undervisningen på hele skolen skal der over de næste tre år udvikles forløb med fokus på bæredygtighed og klimatilpasning. I undervisningen skal eleverne lære at tænke i cirkulære økonomier, fx når de bygger, reparerer, planter, sår og eller svejser. Den grundlæggende tænkning for alle fagområder skal være at genbruge, energioptimere i alle uddannelser og brancher.

Se billederne

 

Udskriv