Målinger

Kvalitet består af en række målinger, der foretages med faste intervaller og efter faste procedurer. 


Elevtrivsel og undervisningsmiljø

Elevtrivselsundersøgelse (ETU) og undervisningsmiljøvurdering (UMV)

Hvert efterår gennemføres trivselsmåling for alle skolens elever på eud, eux og htx. Her kan du læse resultaterne af de seneste trivselsmålinger og undervisningsmiljøvurderinger.

 

Erhvervsuddannelser (eud/eux)

 Elevtrivselsundersøgelse 2016 - indsatsområder
 Elevtrivselsundersøgelse 2018 - erhvervsuddannelser (eud/eux)
 Undervisningsmiljøvurdering 2018 - erhvervsuddannelser (eud/eux)

Gymnasiale uddannelser (htx)

 Elevtrivselsundersøgelse 2016 - gymnasiale uddannelser (htx)
 Undervisningsmiljøvurdering 2016 - gymnasiale uddannelser (htx)


Medarbejdertrivsel og arbejdsmiljø

Medarbejdertrivselsundersøgelse (MTU) og arbejdspladsvurdering (APV)

Roskilde Tekniske Skole gennemfører en medarbejdertrivselsundersøgelse (MTU) hvert andet år i regi af ESB-netværket og med Ennova A/S som aktør. Det giver mulighed for at foretage benchmarking af undersøgelsens resultater med resultater fra de øvrige skoler i netværket samt European Employee Index DK. Medarbejdertrivselsundersøgelsen, herunder APV, er gennemført i 2017.

 

 Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017
 Arbejdspladsvurdering 2017


Virksomhedstilfredshed

Virksomhedstilfredsundersøgelse (VTU)

I 2017 gennemførtes en tilfredshedsmåling blandt virksomheder, som har indgået uddannelsesaftale med elever fra Roskilde Tekniske Skole.

 

 Virksomhedstilfredsundersøgelse 2017


AMU-tilfredshed

Tilfredhedsmåling - arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU)

Roskilde Tekniske Skole undersøger både kursisters og virksomheders tilfredshed med hvert enkelt kursus.

 

Viskvalitet.dk

Vi anvender det landsdækkende system, Viskvalitet.dk, som er obligatorisk for de arbejdsmarkedsuddannelser, der er finansieret af staten. Spørgeskemaerne er fælles for alle skoler og uddannelser. Det giver mulighed for at sammenligne på tværs af skoler og uddannelser.

 

Kursisttilfredshed

Kursisttilfredshed - fordelt på spørgsmål:

 Resultat for hele 2017 
 Resultat for 1. kvartal 2018 

Kursisttilfredshed - fordelt på uddannelsesområder:

 Resultat for hele 2017 
 Resultat for 1. kvartal 2018 

Kursisttilfredshed - fordelt på mål:

 Resultat for hele 2017 
 Resultat for 1. kvartal 2018

 

Virksomhedstilfredshed 

Virksomhedstilfredshed - fordelt på spørgsmål:

 Resultat for hele 2015 
 Resultat for hele 2016 (ingen data for Roskilde Tekniske Skole)
 Resultat for hele 2017 (ingen data for Roskilde Tekniske Skole)
 Resultat for 1. kvartal 2018 (ingen data for Roskilde Tekniske Skole)

Virksomhedstilfredshed - fordelt på uddannelsesområder:

 Resultat for hele 2015 
 Resultat for hele 2016 (ingen data for Roskilde Tekniske Skole)
 Resultat for hele 2017 (ingen data for Roskilde Tekniske Skole)
 Resultat for 1. kvartal 2018 (ingen data for Roskilde Tekniske Skole)

Virksomhedstilfredshed - fordelt på mål:

 Resultat for hele 2015 
 Resultat for hele 2016 (ingen data for Roskilde Tekniske Skole)
 Resultat for hele 2017 (ingen data for Roskilde Tekniske Skole)
 Resultat for 1. kvartal 2018 (ingen data for Roskilde Tekniske Skole)

 

Udskriv