Indikatorer (eud/eux)

Erhvervsuddannelser (eud/eux)

Skolen følger nøje udviklingen i nøgletal og følger op, så der fortsat er fokus på kvalitetsforbedringer.

 Se nøgletal på www.uddannelsesstatistik.dk fra Undervisningsministeriet


1) Frafald på grundforløb 1 - screenet på hovedområder

Tabellen viser frafaldsprocenter for elever på grundforløb 1 - screenet på hovedområder. Status: 3 mdr. efter start.

Institution: Roskilde Tekniske Skole. År: 2019.
2019

Hovedområde 
Afbrud med omvalg Afbrud uden omvalg I gang
Fødevarer, jordbrug og oplevelser   10,3% 89,0%
Teknologi, byggeri og transport 1,2% 10,2% 88,6%

 

Institution: Roskilde Tekniske Skole. År: 2018.
2018

Hovedområde 
Afbrud med omvalg Afbrud uden omvalg I gang
Fødevarer, jordbrug og oplevelser   6,5% 93,5%
Teknologi, byggeri og transport 1,1% 7,4% 91,4%

 

Institution: Roskilde Tekniske Skole. År: 2017.
2017

Hovedområde 
Afbrud med omvalg Afbrud uden omvalg I gang
Fødevarer, jordbrug og oplevelser   5,9% 94,1%
Teknologi, byggeri og transport 1,0% 5,1% 93,9%

 

 Kilde: www.uddannelsesstatistik.dk fra Undervisningsministeriet samt
 Kilde: www.uddannelsesstatistik.dk fra Undervisningsministeriet

  


2) Frafald på grundforløb 2 - screenet på enkeltuddannelser

Tabellen viser frafaldsprocenter for elever på grundforløb 2 - screenet på enkeltuddannelser. Status: 3 mdr. efter start.

 

Institution: Roskilde Tekniske Skole. År: 2019.
2019

Uddannelse
Afbrud med omvalg Afbrud uden omvalg Fuldført I gang
Anlægsgartner 3,49% 18,60% 6,40% 71,51%
Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger 0,00% 8,33% 8,33% 83,33%
Beslagsmed 33,33% 0,00% 0,00% 66,67%
Bygningssnedker 2,44% 4,88% 0,00% 92,68%
Data- og kommunikationsuddannelsen 0,00% 27,03% 1,35% 71,62%
Digital media uddannelsen 5,26% 21,05% 0,00% 73,68%
Dyrepasser 0,00% 8,00% 20,00% 72,00%
Ejendomsservicetekniker 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Elektriker 2,48% 11,80% 0,00% 85,71%
Gartner 0,77% 13,85% 22,31% 63,08%
Greenkeeper 7,69% 7,69% 0,00% 84,62%
Industriteknikeruddannelsen 3,57% 7,14% 3,57% 85,71%
Lager- og terminaluddannelsen 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Landbrugsuddannelsen 1,59% 8,47% 14,81% 75,13%
Maskinsnedker 0,00% 3,57% 3,57% 92,86%
Mediegrafiker 0,00% 4,00% 4,00% 92,00%
Murer 0,00% 15,79% 0,00% 84,21%
Møbelsnedker og orgelbygger 0,00% 7,14% 0,00% 92,86%
Personvognsmekaniker 1,06% 13,83% 2,13% 82,98%
Skov- og naturtekniker 0,00% 12,12% 0,00% 87,88%
Smed 4,17% 8,33% 4,17% 83,33%
Tagdækker 0,00% 9,09% 9,09% 81,82%
Teknisk designer 0,00% 13,79% 0,00% 86,21%
Træfagenes byggeuddannelse 0,00% 2,67% 1,33% 96,00%
Vejgodstransportuddannelsen 0,00% 5,88% 0,00% 94,12%
VVS-energi 0,83% 10,00% 0,00% 89,17%
Webudvikler 0,00% 16,13% 0,00% 83,87%

 Kilde: www.uddannelsesstatistik.dk fra Undervisningsministeriet

Tabellen viser frafaldsprocenter for elever på grundforløb 2 - screenet på enkeltuddannelser. Status: 3 mdr. efter start.

Institution: Roskilde Tekniske Skole. År: 2018.
2018

Uddannelse
Afbrud med omvalg Afbrud uden omvalg Fuldført I gang
Anlægsgartner 1,89% 18,87% 5,66% 73,58%
Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger 5,00% 15,00% 0,00% 80,00%
Beslagsmed 25,00% 0,00% 0,00% 75,00%
Bygningssnedker 0,00% 33,33% 0,00% 66,67%
Data og kommunikation 1,12% 38,20% 0,00% 60,67%
Digital media 0,00% 5,00% 0,00% 95,00%
Dyrepasser 0,00% 6,38% 6,38% 87,23%
Ejendomsservicetekniker 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
Elektriker 1,24% 13,66% 1,86% 83,23%
Gartner 2,73% 10,00% 20,00% 67,27%
Greenkeeper 0,00% 32,00% 0,00% 68,00%
Industritekniker 0,00% 4,88% 2,44% 92,68%
Lager og terminal 0,00% 16,67% 0,00% 83,33%
Landbrugsuddannelsen 0,00% 10,73% 10,17% 79,10%
Maskinsnedker 0,00% 16,67% 0,00% 83,33%
Mediegrafiker 0,00% 14,29% 0,00% 85,71%
Murer 0,00% 29,03% 0,00% 70,97%
Møbelsnedker og orgelbygger 5,56% 5,56% 0,00% 88,89%
Personvognsmekaniker 0,00% 11,63% 1,16% 87,21%
Skov- og naturtekniker 0,00% 20,00% 20,00% 60,00%
Smed 0,00% 7,41% 7,41% 85,19%
Snedker 0,00% 3,13% 3,13% 93,75%
Tagdækker 0,00% 20,00% 0,00% 80,00%
Teknisk designer 0,00% 7,55% 0,00% 92,45%
Træfagenes byggeuddannelse 0,68% 6,76% 0,68% 91,89%
Vejgodstransport 0,00% 8,33% 0,00% 91,67%
Vvs-energi 0,00% 6,36% 1,82% 91,82%
Webudvikler 0,00% 7,32% 0,00% 92,68%

 Kilde: www.uddannelsesstatistik.dk fra Undervisningsministeriet

Tabellen viser frafaldsprocenter for elever på grundforløb 2 - screenet på enkeltuddannelser. Status: 3 mdr. efter start.

 

Institution: Roskilde Tekniske Skole. År: 2017.
2017

Uddannelse
Afbrud med omvalg Afbrud uden omvalg Fuldført I gang
Anlægsgartner 1,21% 9,09% 5,45% 84,24%
Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger 0,00% 33,33% 0,00% 66,67%
Beslagsmed 0,00% 20,00% 0,00% 80,00%
Bygningsmaler 4,35% 30,43% 0,00% 65,22%
Data og kommunikation 0,00% 25,81% 0,00% 74,19%
Digital media 0,00% 7,69% 0,00% 92,31%
Dyrepasser 0,65% 15,53% 11,00% 72,82%
Ejendomsservicetekniker 9,09% 18,18% 0,00% 72,73%
Elektriker 1,92% 16,67% 0,64% 80,77%
Gartner 0,65% 19,48% 19,48% 60,39%
Greenkeeper 0,00% 9,09% 0,00% 90,91%
Industritekniker 3,23% 9,68% 0,00% 87,10%
Lager og terminal 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Landbrugsuddannelsen 0,00% 4,96% 19,01% 76,03%
Maskinsnedker 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Mediegrafiker 0,00% 8,00% 0,00% 92,00%
Murer 0,00% 20,00% 0,00% 80,00%
Personvognsmekaniker 0,00% 10,31% 3,09% 86,60%
Skiltetekniker 8,00% 20,00% 0,00% 72,00%
Skov- og naturtekniker 0,00% 20,66% 18,18% 61,16%
Smed 0,00% 17,14% 0,00% 82,86%
Snedker 2,86% 7,14% 0,00% 90,00%
Teknisk designer 0,00% 13,73% 0,00% 86,27%
Træfagenes byggeuddannelse 1,16% 9,25% 4,05% 85,55%
Vejgodstransport 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Vvs-energi 1,18% 8,24% 1,18% 89,41%
Webudvikler 2,33% 9,30% 0,00% 88,37%

 Kilde: www.uddannelsesstatistik.dk fra Undervisningsministeriet

  


3) Frafald på hovedforløb

Tabellen viser frafaldsprocenter for elever på hovedforløb - screenet på enkeltuddannelser. Status: 3 mdr. efter start.

Institution: Roskilde Tekniske Skole. År: 2019.
2019

Uddannelse
Afbrud med omvalg Afbrud uden omvalg Fuldført I gang
Anlægsgartner   2,3%   96,9%
Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger   36,4%   63,6%
Byggemontagetekniker   36,4%   63,6%
Bygningssnedker       100,0%
Dyrepasser       97,1%
Elektriker   6,1%   93,9%
Gartner   9,8%   87,8%
Greenkeeper       100,0%
Industriteknikeruddannelsen   10,3%   89,7%
Landbrugsuddannelsen   2,4%   96,8%
Maskinsnedker       81,8%
Mediegrafiker       100,0%
Murer       100,0%
Møbelsnedker og orgelbygger       100,0%
Personvognsmekaniker   5,7%   94,3%
Smedeuddannelsen       100,0%
Snedkeruddannelsen       100,0%
Teknisk designer       100,0%
Træfagenes byggeuddannelse   6,7%   93,3%
Vejgodstransportuddannelsen       100,0%
VVS-energiuddannelsen   13,1%   86,9%
Webudvikler   6,3%   93,8%

 Kilde: www.uddannelsesstatistik.dk fra Undervisningsministeriet

Tabellen viser frafaldsprocenter for elever på hovedforløb - screenet på enkeltuddannelser. Status: 3 mdr. efter start.

Institution: Roskilde Tekniske Skole. År: 2018.
2018

Uddannelse
Afbrud med omvalg Afbrud uden omvalg Fuldført I gang
Anlægsgartner        97,2 %
Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger       100,0 %
Byggemontagetekniker   22,2 %   77,8 %
Digital media       80,0 %
Dyrepasser     7,4 % 91,2 %
Elektriker   3,0 %   97,0 %
Gartner   16,7 %   81,5 %
Greenkeeper       100,0 %
Industritekniker   21,7 %   78,3 %
Landbrugsuddannelsen       98,9 %
Maskinsnedker       90,0 %
Mediegrafiker       88,9 %
Murer       86,7 %
Personvognsmekaniker   5,1 %   94,9 %
Smed       96,7 %
Snedker       85,7 %
Teknisk designer       100,0 %
Træfagenes byggeuddannelse   7,9 %   92,1 %
Vvs-energi   4,6 %   95,4 %
Webudvikler   8,9 %   91,1 %
I alt    5,6 % 0,8 % 93,5 %

 Kilde: www.uddannelsesstatistik.dk fra Undervisningsministeriet

Tabellen viser frafaldsprocenter for elever på hovedforløb - screenet på enkeltuddannelser. Status: 3 mdr. efter start.

Institution: Roskilde Tekniske Skole. År: 2017.
2017

Uddannelse
Afbrud med omvalg Afbrud uden omvalg Fuldført I gang
Anlægsgartner   3,0 %   97,0 %
Byggemontagetekniker   19,0 %   81,0 %
Digital media       100,0 %
Dyrepasser     4,4 % 94,1 %
Elektriker     12,3 % 86,4 %
Gartner   9,2 %   90,8 %
Greenkeeper       88,9 %
Industritekniker   12,5 %   87,5 %
Landbrugsuddannelsen       100,0 %
Maskinsnedker       91,7 %
Mediegrafiker   20,0 %   76,7 %
Murer       90,0 %
Personvognsmekaniker       97,2 %
Smed       88,2 %
Snedker       93,1 %
Teknisk designer   10,5 %   89,5 %
Træfagenes byggeuddannelse   11,4 %   87,8 %
Vvs-energi   6,8 %   93,2 %
Webudvikler   10,5 %   89,5 %
I alt    6,9 % 1,4 % 91,6 %

 Kilde: www.uddannelsesstatistik.dk fra Undervisningsministeriet

  


4) Frafald i overgangen mellem grundforløb 2 og hovedforløb

Tabellen viser frafaldsprocenter i overgangen mellem grundforløb 2 og hovedforløb - screenet på enkeltuddannelser. Status: 3 mdr. efter start.

Institution: Roskilde Tekniske Skole. År: 2019.
2019

Status
Ingen overgang til hoved-forløbet Startet på hoved-forløbet men faldet fra Ikke i gang med hoved-forløbet

I alt
Anlægsgartner 16,9% 5,6% 22,6%
Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger   30,0% 40,0%
Bygningssnedker 34,6%   38,5%
Data og kommunikation 20,0%   22,9%
Digital media 72,7%   72,7%
Dyrepasser 64,9%   66,7%
Ejendomsservicetekniker      
Elektriker 17,7% 3,5% 21,2%
Gartner 36,6% 6,1% 42,7%
Greenkeeper      
Industritekniker 11,5%   15,4%
Lager og terminal 40,0%   40,0%
Landbrugsuddannelsen 38,8% 8,6% 47,4%
Maskinsnedker 46,2%   61,5%
Mediegrafiker      
Murer     23,5%
Møbelsnedker og orgelbygger 40,0%   48,0%
Personvognsmekaniker 16,1%   19,6%
Skov- og naturtekniker      
Smed 13,8%   17,2%
Tagdækker      
Teknisk designer 11,1% 8,9% 20,0%
Træfagenes byggeuddannelse 22,1% 3,7% 25,7%
Vejgodstransport 26,7%   40,0%
Vvs-energi 15,1%   17,2%
Webudvikler   8,1% 10,8%

 Kilde: www.uddannelsesstatistik.dk fra Undervisningsministeriet

Tabellen viser frafaldsprocenter i overgangen mellem grundforløb 2 og hovedforløb - screenet på enkeltuddannelser. Status: 3 mdr. efter start.

Institution: Roskilde Tekniske Skole. År: 2018.
2018

Status
Ingen overgang til hoved-forløbet Startet på hoved-forløbet men faldet fra Ikke i gang med hoved-forløbet

I alt
Anlægsgartner 14,8 % 7,4 % 22,2 %
Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger      
Beslagsmed 66,7 %   66,7 %
Data og kommunikation     7,9 %
Digital media 78,6 %   78,6 %
Dyrepasser 69,9 % 3,6 % 73,5 %
Ejendomsservicetekniker 37,5 %   62,5 %
Elektriker 18,9 % 4,4 % 23,3 %
Gartner 26,3 % 6,6 % 32,9 %
Greenkeeper      
Industritekniker      
Lager og terminal      
Landbrugsuddannelsen 27,2 % 6,0 % 33,1 %
Maskinsnedker 50,0 %   50,0 %
Mediegrafiker 18,8 %   25,0 %
Murer      
Personvognsmekaniker 20,5 % 4,1 % 24,7 %
Skov- og naturtekniker 17,9 %   21,4 %
Smed 17,4 %   17,4 %
Snedker 42,9 %   46,9 %
Tagdækker      
Teknisk designer 8,3 %   8,3 %
Træfagenes byggeuddannelse 7,6 % 6,3 % 13,9 %
Vejgodstransport      
Vvs-energi 13,4 %   15,9 %
Webudvikler      

 Kilde: www.uddannelsesstatistik.dk fra Undervisningsministeriet

Tabellen viser frafaldsprocenter i overgangen mellem grundforløb 2 og hovedforløb - screenet på enkeltuddannelser. Status: 3 mdr. efter start.

Institution: Roskilde Tekniske Skole. År: 2017.
2017

Status
Ingen overgang til hoved-forløbet Startet på hoved-forløbet men faldet fra Ikke i gang med hoved-forløbet

I alt
Anlægsgartner 11,8 % 5,5 % 17,3 %
Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger      
Bygningsmaler 15,8 %   26,3 %
Data og kommunikation 10,7 %   10,7 %
Digital media 79,3 %   79,3 %
Dyrepasser 83,0 %   84,4 %
Elektriker 16,0 % 3,8 % 19,8 %
Gartner 25,9 % 9,4 % 35,3 %
Greenkeeper   33,3 % 33,3 %
Industritekniker 25,0 %   33,3 %
Landbrugsuddannelsen 25,0 % 2,6 % 27,6 %
Maskinsnedker 75,0 %   75,0 %
Mediegrafiker      
Murer 16,0 % 16,0 % 32,0 %
Personvognsmekaniker 16,7 %   19,0 %
Skiltetekniker 23,7 % 7,9 % 31,6 %
Skov- og naturtekniker 9,7 %   11,3 %
Smed 15,2 %   15,2 %
Snedker 44,9 %   46,9 %
Teknisk designer      
Træfagenes byggeuddannelse 11,9 % 7,1 % 19,0 %
Vejgodstransport 71,4 %   100,0 %
Vvs-energi 6,2 % 6,2 % 12,3 %
Webudvikler 5,8 % 9,3 % 15,1 %

 Kilde: www.uddannelsesstatistik.dk fra Undervisningsministeriet

  


5) Frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb - screenet på institutionsniveau

Tabellen viser frafald fra start på grundforløbet til og med start i uddannelsesaftale eller skolepraktik på hovedforløbet. Status: 3 mdr. efter start.

Institution: Roskilde Tekniske Skole. År: 2016-2018.
Status I hovedforløb Ikke i hovedforløb
Skole-praktik Uddan-nelses-aftale Frafald efter grund-forløbet Frafald under grund-forløbet Ingen aftale, men har haft Status ukendt
2016 12,9% 38,2% 17,6% 27,7% 3,2% 0,4%
2017 10,9% 39,5% 15,7% 28,7% 4,4% 0,8%
2018 6,9% 46,7% 13,0% 29,2% 3,9% 0,3%

 Kilde: www.uddannelsesstatistik.dk fra Undervisningsministeriet

  


6) Andel i skolepraktik

Tabellen viser andel i skolepraktik - screenet på enkeltuddannelser. Status: 3 mdr. efter endt grundforløb.

Institution: Roskilde Tekniske Skole. År: 2019.
2019

Status
Skole-praktik Uddan-nelses-aftale I gang med hoved-forløbet

I alt
Anlægsgartner 2,4% 75,0% 77,4%
Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger   60,0% 60,0%
Bygningssnedker   61,5% 61,5%
Data og kommunikation 54,3% 22,9% 77,1%
Digital media   27,3% 27,3%
Dyrepasser   33,3% 33,3%
Ejendomsservicetekniker     80,0%
Elektriker 2,7% 76,1% 78,8%
Gartner 23,2% 34,1% 57,3%
Greenkeeper   86,7% 86,7%
Industritekniker   84,6% 84,6%
Lager og terminal   60,0% 60,0%
Landbrugsuddannelsen   52,6% 52,6%
Maskinsnedker   30,8% 38,5%
Mediegrafiker 63,6% 31,8% 95,5%
Murer   76,5% 76,5%
Møbelsnedker og orgelbygger   44,0% 52,0%
Personvognsmekaniker 16,1% 64,3% 80,4%
Skov- og naturtekniker 30,0% 65,0% 95,0%
Smed   79,3% 82,8%
Tagdækker   77,8% 77,8%
Teknisk designer 40,0% 40,0% 80,0%
Træfagenes byggeuddannelse 6,6% 67,6% 74,3%
Vejgodstransport   53,3% 60,0%
Vvs-energi   81,7% 82,8%
Webudvikler   89,2% 89,2%

 Kilde: www.uddannelsesstatistik.dk fra Undervisningsministeriet

Tabellen viser andel i skolepraktik - screenet på enkeltuddannelser. Status: 3 mdr. efter endt grundforløb.

Institution: Roskilde Tekniske Skole. År: 2018.
2018

Status
Skole-praktik Uddan-nelses-aftale I gang med hoved-forløbet

I alt
Anlægsgartner   76,5 % 77,8 %
Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger   100,0 % 100,0 %
Beslagsmed      
Data og kommunikation 65,8 % 26,3 % 92,1 %
Digital media   21,4 % 21,4 %
Dyrepasser   26,5 % 26,5 %
Ejendomsservicetekniker 37,5 %   37,5 %
Elektriker 7,8 % 68,9 % 76,7 %
Gartner 40,8 % 26,3 % 67,1 %
Greenkeeper   84,6 % 84,6 %
Industritekniker 10,3 % 86,2 % 96,6 %
Lager og terminal   42,9 % 71,4 %
Landbrugsuddannelsen   66,9 % 66,9 %
Maskinsnedker   50,0 % 50,0 %
Mediegrafiker 25,0 % 50,0 % 75,0 %
Murer   92,3 % 92,3 %
Personvognsmekaniker 16,4 % 58,9 % 75,3 %
Skov- og naturtekniker 67,9 % 10,7 % 78,6 %
Smed   78,3 % 82,6 %
Snedker   51,0 % 53,1 %
Tagdækker   100,0 % 100,0 %
Teknisk designer 50,0 % 41,7 % 91,7 %
Træfagenes byggeuddannelse   86,1 % 86,1 %
Vejgodstransport   100,0 % 100,0 %
Vvs-energi   81,7 % 84,1 %
Webudvikler   95,2 % 95,2 %

 Kilde: www.uddannelsesstatistik.dk fra Undervisningsministeriet

Tabellen viser andel i skolepraktik - screenet på enkeltuddannelser. Status: 3 mdr. efter endt grundforløb.

Institution: Roskilde Tekniske Skole. År: 2017.
2017

Status
Skole-praktik Uddan-nelses-aftale I gang med hoved-forløbet

I alt
Anlægsgartner 8,2 % 74,5 % 82,7 %
Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger   75,0 % 75,0 %
Bygningsmaler 21,1 % 52,6 % 73,7 %
Data og kommunikation 62,5 % 26,8 % 89,3 %
Digital media   20,7 % 20,7 %
Dyrepasser   15,6 % 15,6 %
Elektriker 4,7 % 75,5 % 80,2 %
Gartner 42,4 % 22,4 % 64,7 %
Greenkeeper   66,7 % 66,7 %
Industritekniker 20,8 % 45,8 % 66,7 %
Landbrugsuddannelsen   72,4 % 72,4 %
Maskinsnedker      
Mediegrafiker 64,5 % 32,3 % 96,8 %
Murer   68,0 % 68,0 %
Personvognsmekaniker 21,4 % 59,5 % 81,0 %
Skiltetekniker 63,2 %   68,4 %
Skov- og naturtekniker 71,0 % 17,7 % 88,7 %
Smed 15,2 % 69,7 % 84,8 %
Snedker 16,3 % 36,7 % 53,1 %
Teknisk designer 44,2 % 51,2 % 95,3 %
Træfagenes byggeuddannelse 5,6 % 75,4 % 81,0 %
Vejgodstransport      
Vvs-energi 6,2 % 81,5 % 87,7 %
Webudvikler   84,9 % 84,9 %

 Kilde: www.uddannelsesstatistik.dk fra Undervisningsministeriet

  


7) Søgning direkte fra 9./10. klasse med EUD som 1. prioritet - screenet på institutionsniveau

Tabellen viser hvor mange der søger en erhvervsuddannelse direkte fra grundskolen som 1. prioritet.

Institution: Roskilde Tekniske Skole. År: 2018-2020.
2018 2019 2020
Antal ansøgninger 611 542 511

 Kilde: www.uddannelsesstatistik.dk fra Undervisningsministeriet

  


8) Trivselsindikator: Læringsmiljø

Tabellen viser trivselsindikatoren læringsmiljø - screenet på institutionsniveau.

Institution: Roskilde Tekniske Skole. År: 2017-2019.
2017 2018 2019
Grundforløb 1 3,9 4,0 3,7
Grundforløb 2 4,1 4,0 3,9
Hovedforløb 3,9 4,1 3,9

 Kilde: www.uddannelsesstatistik.dk fra Undervisningsministeriet

  


9) Trivselsindikator: Velbefindende

Tabellen viser trivselsindikatoren velbefindende - screenet på institutionsniveau.

Institution: Roskilde Tekniske Skole. År: 2017-2019.
2017 2018 2019
Grundforløb 1 4,2 4,3 3,9
Grundforløb 2 4,3 4,3 4,1
Hovedforløb 4,3 4,3 4,1

 Kilde: www.uddannelsesstatistik.dk fra Undervisningsministeriet

Udskriv