Nøgletal

Skolen følger nøje udviklingen i nøgletal og følger op, så der fortsat er fokus på kvalitetsforbedringer.

 Se nøgletal på www.uddannelsesstatistik.dk fra Undervisningsministeriet


Erhvervsuddannelser (eud/eux)

Fuldførelse

Fuldførelsesprocent og gennemsnitlig fuldførelsestid samt fuldførelsesfrekvens:

 Studietid og fuldførelsesprocent på Roskilde Tekniske Skole 

Frafald

Frafald på grundforløbets 1. og 2. del samt på hovedforløbet:

 Frafald på grundforløb, hovedforløb samt overgange mellem forløb

Når du har klikket på linket ovenfor, skal du vælge "Roskilde Tekniske Skole" i højre side samt trykke "Apply".

Overgang til uddannelse

Overgang til uddannelse 6 mdr. efter fuldført erhvervsfagligt grundforløb fordelt på til-uddannelse:

 6 mdrs. overgang til uddannelse i procent på Roskilde Tekniske Skole

(Skift visning ved at klikke i dropdown-menuen "Fra uddannelse" øverst på siden og klikke "Vis rapport")

Overgang til beskæftigelse

Beskæftigelsesprocent for nyuddannede fra erhvervsfaglige uddannelser (0-1 år siden dimission):

 Beskæftigelsesprocent

Når du har klikket på linket ovenfor, skal du vælge "Roskilde Tekniske Skole" i højre side samt trykke "Apply".

Se også

Se status og nøgletal for de fire overordnede kvalitetsmål for erhvervsuddannelsernes udvikling i
 Handlingsplan for øget gennemførelse


Gymnasiale uddannelser (htx)

Fravær

Et væsentligt element i HTX Roskildes fastholdelsesstrategi er vores fokus på elevernes fravær.

I skoleåret 2017-2018 udgjorde det samlede fysiske fravær 8,70% og det skriftlige var 3,94%.

 Forebyggelse af frafald gennem opmærksomhed på studieaktivitet og fravær – HTX Roskilde

 Kvalitetssystem på HTX Roskilde

Fuldførelse

Fuldførelsesprocent og gennemsnitlig fuldførelsestid (studietid) for de elever, der fuldfører:

 Studietid og fuldførelsesprocent på HTX Roskilde 

Karakterer

Gymnasiekarakterer - gennemsnitskarakterer fordelt på gymnasial uddannelse, fag og evalueringsform:

 Gymnasiekarakterer for studenterne på HTX Roskilde 

Bemærk, linket ovenfor viser som udgangspunkt fagniveau A. For at se karakterer for fag med niveau B eller C, skal du klikke i dropdown-menuen "Fagniveau" øverst på siden og klikke "Vis rapport".

Overgang til uddannelse

Overgang til uddannelse 27 mdr. efter fuldført gymnasial uddannelse fordelt på til-uddannelse:

 27 mdrs. overgang til uddannelse i procent på HTX Roskilde 


Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU)

Udskriv

Kontakt

Har du spørgsmål til kvalitetsarbejdet på Roskilde Tekniske Skole?

Lea Bergstedt
Lea Bergstedt
Kvalitetschef
 22686781
 lbe@rts.dk

 

ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

 Til forsiden