Nøgletal

Skolen følger nøje udviklingen i nøgletal og følger op, så der fortsat er fokus på kvalitetsforbedringer.

 Se nøgletal i Datavarehuset

 Nøgletallene til gennemsigtighed og åbenhed - uvm.dk 


Erhvervsuddannelser (eud/eux)

Fuldførelse

Fuldførelsesprocent og gennemsnitlig fuldførelsestid samt fuldførelsesfrekvens:

 Studietid og fuldførelsesprocent 

Frafald

Frafald på grundforløbets 1. og 2. del samt på hovedforløbet:

 Frafald på grundforløb, hovedforløb samt overgange mellem forløb

Overgang til uddannelse

Overgang til uddannelse 6 mdr. efter fuldført erhvervsfagligt grundforløb fordelt på til-uddannelse:

  6 mdrs. overgang til uddannelse i procent

Bemærk, linket ovenfor viser som udgangspunkt kategorien "Grundforløb - bil, fly og anden transport". For at se de andre uddannelser skal du klikke i dropdown-menuen "Fra uddannelse" øverst på siden og klikke "Vis rapport".

Overgang til beskæftigelse

Beskæftigelsesprocent for nyuddannede fra erhvervsfaglige uddannelser (0-1 år siden dimission):

 Beskæftigelsesprocent

 

De 4 klare mål - nøgletal

Mål 1: "Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse"

 Statistik - mål 1

Mål 2: "Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse"

 Statistik - mål 2

Mål 3: "Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan"

  • Andelen af de dygtigste elever skal øges år for år
  • Den høje beskæftigelse for nyuddannede skal opretholdes

 Statistik - mål 3

Mål 4: "Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes"

 Statistik - mål 4

 


Gymnasiale uddannelser (htx)

Fuldførelse

Fuldførelsesprocent og gennemsnitlig fuldførelsestid (studietid) for de elever, der fuldfører:

 Studietid og fuldførelsesprocent 

Overgang til uddannelse

Overgang til uddannelse 27 mdr. efter fuldført gymnasial uddannelse fordelt på til-uddannelse:

 27 mdrs. overgang til uddannelse i procent 

 

Karakterer

Gymnasiekarakterer - gennemsnitskarakterer fordelt på gymnasial uddannelse, fag og evalueringsform:

 Gymnasiekarakterer for fagniveau for studenterne 

Bemærk, linket ovenfor viser som udgangspunkt fagniveau A. For at se karakterer for fag med niveau B eller C, skal du klikke i dropdown-menuen "Fagniveau" øverst på siden og klikke "Vis rapport".

 


Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU)

Beståelsesprocenter og gennemførelsesprocenter 

 Beståelsesprocenter og gennemførelsesprocenter 2017 

 

 

Udskriv