Evaluering

Alle undervisningsaktiviteter på eud, eux, htx, Fodterapeutskolen og AMU evalueres af brugerne i en fast frekvens og efter faste koncepter.

Spørgerammen for eud/eux og htx er udviklet i samspil mellem lærere, elever og ledelse. Spørgerammen er dels fælles spørgsmål, som kan benchmarkes på tværs af uddannelser og årgange og dels uddannelsesspecifikke spørgsmål, som lærerne vurderer er væsentlige for en bestemt uddannelse eller elevgruppe:

Frekvensen i vores evalueringscyklus sikrer, at alle elever/kursister skal have lejlighed til at give skolen feedback ved at besvare spørgeskemaet når de er på et skoleophold.

AMU-spørgerammen er centralt stillet og gældende for alle AMU udbydere.

 Elevernes læringsfeedback 2018 - midtvejsevaluering af undervisning - erhvervsuddannelserne

 

Udskriv

Kontakt

Har du spørgsmål til kvalitetsarbejdet på Roskilde Tekniske Skole?

Lea Bergstedt
Lea Bergstedt
Kvalitetschef
 22686781
 lbe@rts.dk

 

ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

 Til forsiden